ระบบสมาชิก (Member Login)

ใช้รหัสผ่านนี้สำหรับ Login เข้าสู่ระบบสมาชิก (Member Login) ซึ่งท่านจะสามารถ
  1. 1. ตรวจสอบข้อมูล สถานะสมาชิกและใบอนุญาต
  2. 2. เช็คสถานะใบรับเรื่อง การยื่นเรื่องต่าง ๆ
  3. 3. ตรวจสอบผลการทดสอบ/การสอบ/การอบรม/ผลสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น
  4. 4. เลื่อนรอบอบรมทดสอบความพร้อม
  5. 5. ต่ออายุสมาชิก/ใบอนุญาต
  6. 6. เปลี่ยนแปลงที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และ E-mail
  7. 7. ประวัติการเข้าอบรม/สัมมนา ที่ลงทะเบียนไว้กับสภาวิศวกร
  8. 8. ตรวจสอบคะแนน CPD ที่ได้รับ คลิกที่นี่

** หมายเหตุ ** กรุณา Login ด้วย Browser Chrome