สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ภาพเป็นข่าว


            ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7 พร้อมด้วย รศ. เอนก ศิริพานิชกร ประธานคณะทำงานประสานงานด้านภัยพิบัติจากอาคารถล่ม และนายหฤษฏ์ ศรีนุกูล คณะทำงานฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบ อพาร์ทเมนต์ถล่ม บริเวณถนนประชาชื่น นนทบุรี ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าสาเหตุุอาจเกิดจากการรื้อถอนที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ไม่มีแบบแผนในการนำเสนอวิธีการรื้อถอนและเครื่องจักรไม่เหมาะสม ในการรื้อถอนอาคารที่ถูกต้องนั้นต้องได้รับอนุญาตรื้อถอนอาคารจากพนักงานท้องถิ่นและต้องมีวิศวกรคุมงานที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกร เพื่อออกแบบขั้นตอนการรื้อถอนและควบคุมงานรื้อถอนปลอดภัย สภาวิศวกรได้เผยแพร่ขอบเขตงานจ้างเหมารื้อถอนอาคารเดิมและก่อสร้างรั้วชั่วคราวโดยรอบบริเวณที่ดิน เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ให้ประชาชนสามารถทำไปใช้เป็นตัวอย่างได้ และสภาวิศวกรจะได้ร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดอบรมมาตราฐานงานรื้อถอนอาคารเพื่อป้องกันเหตุในอนาคต
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สภาวิศวกรกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร กับ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานวิศวกรไทยให้มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบ เป็นที่พึ่งของสังคม คุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะ ไม่ให้เกิดภยันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร และนายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายเสน่ห์ ตรีขันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting