สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ระบบสมาชิก (Member Login)

ใช้รหัสผ่านนี้สำหรับ Login เข้าสู่ระบบสมาชิก (Member Login) ซึ่งท่านจะสามารถ

  1. ตรวจสอบข้อมูล สถานะสมาชิกและใบอนุญาต
  2. เช็คสถานะใบรับเรือง การยื่นเรื่องต่าง ๆ
  3. ตรวจสอบผลการทดสอบ/การสอบ/การอบรม/ผลสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น
  4. เลื่อนรอบอบรมทดสอบความพร้อม
  5. ต่ออายุสมาชิก/ใบอนุญาต
  6. เปลี่ยนแปลงที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และ E-mail
  7. ประวัติการเข้าอบรม/สัมมนา ที่ลงทะเบียนไว้กับสภาวิศวกร
  8. ตรวจสอบคะแนน CPD ที่ได้รับ คลิกที่นี่
*** หมายเหตุ *** กรุณา Login ด้วย Browser Chrome         ลืมรหัสผ่าน/ขอรับรหัสผ่านใหม่