COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

รายละเอียด นิติบุคคล

เลขที่ใบอนุญาต
นต.539
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ไทย บิลดิ้ง พลัส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/03/2551
วันที่เริ่มใช้ 10/03/2564
วันที่หมดอายุ 09/03/2565
ที่อยู่ 772/155 หมู่บ้านเดอะ แพลนท์ (พีเอส 55 ) ซอยพัฒนาการ 38 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 09-2636-5939
โทรสาร
E-Mail info@thaibuildingplus.com
Website www.thaibuildingplus.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 29/12/2563