COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

รายละเอียด นิติบุคคล

เลขที่ใบอนุญาต
นต.387
ชื่อนิติบุคคล บริษัท พีแอลซี วัฒนา จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/07/2550
วันที่เริ่มใช้ 09/07/2564
วันที่หมดอายุ 08/07/2565
ที่อยู่ 1350/182 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-117-0298
โทรสาร 02-117-0297
E-Mail pabhagorn@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 02/07/2564