COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

รายละเอียด นิติบุคคล

เลขที่ใบอนุญาต
นต.1178
ชื่อนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.อี โคราช
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 13/03/2560
วันที่เริ่มใช้ 13/03/2564
วันที่หมดอายุ 12/03/2565
ที่อยู่ 99/8 หมู่บ้านโชคชัยวิลเลจ 3 หมู่ที่ 6
ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย
จังหวัด นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ 30190
โทรศัพท์ 044-079-691
โทรสาร
E-Mail ksekorat@gmail.com
Website WWW.KSEKORAT.COM
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 18/01/2564