COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

รายละเอียด นิติบุคคล

เลขที่ใบอนุญาต
นต.109
ชื่อนิติบุคคล บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 13/05/2545
วันที่เริ่มใช้ 08/09/2564
วันที่หมดอายุ 07/09/2567
ที่อยู่ 1473/4 อาคารโชติจินดา ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-318-7235
โทรสาร 02-318-7236
E-Mail chotichinda@chotichinda.com
Website www.chotichinda.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 62
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 02/09/2564