COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

รายละเอียด นิติบุคคล

เลขที่ใบอนุญาต
นต.890
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ซีเวิร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 24/04/2557
วันที่เริ่มใช้ 15/09/2564
วันที่หมดอายุ 14/09/2567
ที่อยู่ 2170 อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310
โทรศัพท์ 026704800
โทรสาร 027181940-1
E-Mail udeomdej.kongtaveelert@bureauveritas.com
Website www.bureauveritas.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 11/08/2564