สำนักงานสภาวิศวกร
487/1 อาคาร ว.ส.ท. ซอยรามคำแหง 39
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 1303
http://www.coe.or.th
 
นายปรีชา บุณยะโอภาส

(ทำรายการบน Web site)
ใบแจ้งการชำระ
PAYMENT ADVICE
รายการชำระเงิน   (Ref.2  55168655)
ต่ออายุใบอนุญาตสามัญ ก่อนหมดอายุ สฟก.661
1,000  บาท
ต่ออายุ สามัญสมาชิก อัตรา 3 ปี600  บาท
ค่าธรรมเนียมธนาคาร15  บาท
รวม1,615  บาท
**ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้นห้ามแก้ไข**
- ->- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ส่วนของผู้ชำระ - - - - - - - - -


ธนาคารออมสิน (794920000013)
ธนาคารไทยธนาคาร (TRX.CODE 43X2)
ธนาคารกสิกรไทย 609-1-00223-8
ธนาคารกรุงไทย MDS007
ธนาคารกรุงศรี (143-0-02219-6)
ธนาคารทหารไทย COMP.CODE 0143
ธนาคารไทยพาณิชย์ COMP.CODE 0012 (140,แยกศรีวรา)
** รับชำระถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 เท่านั้น **
SERVICE CODE
  ชื่อผู้ชำระเงิน   นายปรีชา บุณยะโอภาส
  รหัสชำระเงิน (Ref.1)   17538
  รหัสอ้างอิง (Ref.2)   55168655
 เงินสด/Cash    1,600  บาท  ค่าธรรมเนียมธนาคาร / Bank Fee    15  บาท  รวมเงินที่ต้องชำระ / Total          1,615  บาท
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร / Amount in word
 หนึ่งพันหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน
ชำระได้ที่เคาร์เตอร์ธนาคาร ตามที่ระบุได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
ผู้รับเงิน / Collector
- ->- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ส่วนของธนาคาร - - - - - - - - -
  สภาวิศวกร
ธนาคารออมสิน (794920000013)
ธนาคารไทยธนาคาร (TRX.CODE 43X2)
ธนาคารกสิกรไทย 609-1-00223-8
ธนาคารกรุงไทย MDS007
ธนาคารกรุงศรี (143-0-02219-6)
ธนาคารทหารไทย COMP.CODE 0143
ธนาคารไทยพาณิชย์ COMP.CODE 0012 (140,แยกศรีวรา)


** รับชำระถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 เท่านั้น **
SERVICE CODE
  ชื่อผู้ชำระเงิน   นายปรีชา บุณยะโอภาส
  รหัสชำระเงิน(Ref.1)   17538
  รหัสอ้างอิง (Ref.2)   55168655
 เงินสด/Cash    1,600  บาท  ค่าธรรมเนียมธนาคาร / Bank Fee    15  บาท  รวมเงินที่ต้องชำระ / Total          1,615  บาท

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร / Amount in word

 หนึ่งพันหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน
ชำระได้ที่เคาร์เตอร์ธนาคาร ตามที่ระบุได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
ผู้รับเงิน / Collector