หน้าหลัก รายชื่อหลักสูตร เกี่ยวกับเรา การใช้งาน ติดต่อสอบถาม
  User Organizer
User Name
Password  User Online
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน

welcome.jpgขอต้อนรับเข้าสู่ระบบ LearnSquare

ระบบe-Learningเป็นรูปแบบการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองโดยสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลาและยังสามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเองอีกด้วย โดยรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดียทั้งบทความ ภาพเสียงหรือวิดีโอ ในรูปแบบที่สามารถโต้ตอบได้เสมือนการเรียนในห้องเรียนปกติ
สาระการเรียนรู้
กลุ่มคณิตศาสตร์
ทักษะขบวนการทางคณิตศาสตร์ จำนวนและการดำเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
กลุ่มภาษาไทย
การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทย หลักการใช้ภาษา วรรณกรรมและวรรณคดี
กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย กการเล่นกีฬา การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ความปลอดภัยในชีวิต
กลุ่มภาษาต่างประเทศ
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม
กลุ่มวิทยาศาสตร์
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาศิลปะ
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์
กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ การดำรงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
Powered by
egat nectec_logo nstda
  Admin Message
Welcome to LearnSquare ศูนย์กลางการเรียนรู้ไม่รู้จบบนโลกอินเตอร์เนต

Copyright © 2007 www.learnsquare.com, All rights reserved.
  license agreement