วิธีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมหม้อต้มไอน้ำ


จำนวนกระทู้ต่อหน้า :  
จำนวนหน้า :  1 
   
กระทู้ที่ : 53659  
วิธีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมหม้อต้มไอน้ำ
     รายละเอียดในการขอเป็นผู้ควบคุมหม้อต้มไอน้ำ ระดับภาคีวิศวกรเครื่องกล
จะต้องมีเอกสารอะไรบ้าง,ต้องทำอย่างไร,แล้วต้องถือใบอนุญาตนานเท่าไร,แล้วติดต่อที่ไหน
รบกวนช่วยตอบข้อสงสัยนี้ให้ด้วยนะคับ
ขอบขคุณคับ
   
โดยคุณ   ผู้น้อยเจียมตัว Mail to ผู้น้อยเจียมตัวผู้น้อยเจียมตัว (8 ก.พ. 54)# 
 
 
ความเห็นที่ :   1
     กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ...หม้อไอน้ำในประเทศไทย
http://www.mdboilers.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538607375&Ntype=10

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
http://www.diw.go.th/diw/m1_index.html

คู่มือ Boiler
http://www.mdboilers.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538603538


ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อไอน้ำ
วิศวกรตรวจทดสอบหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
วิศวกรควบคุมการสร้างหรือซ่อมหม้อไอน้ำหรือต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
และผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
พ.ศ. 2528

ข้อ 3 วิธีการขอขึ้นทะเบียน

3.1 ให้ผู้มีคุณสมบัติตามความในข้อ 2 ยื่นคำขออนุญาตขึ้นทะเบียน พร้อมเอกสารต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบจะออกหนังสืออนุญาตให้ขึ้นทะเบียนให้ไว้เป็นหลักฐาน

3.2 การขึ้นทะเบียนให้มีอายุครั้งละ 3 ปีปฏิทิน นับแต่ปีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกหนังสืออนุญาตให้ขึ้นทะเบียน หากประสงค์จะต่ออายุการขึ้นทะเบียน ให้ยื่นคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนวันที่หนังสืออนุญาตให้ขึ้นทะเบียนจะหมดอายุ เมื่อยื่นคำขอต่ออายุแล้ว ให้ถือว่ายังอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนอยู่ จนกว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมจะแจ้งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ

กมล ตรรกบุตร

 
โดยคุณ  (9 ก.พ. 54)# 
ขึ้นข้างบน 
 


ส่งให้เพื่อน

e-mail ผู้ส่ง : e-mail ผู้รับ :


 
  การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ
Login เข้าระบบ
 
 
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น   
โดย 
 
E-Mail  
 


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
 
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ