มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “การออกแบบอาคารต้านท


จำนวนกระทู้ต่อหน้า :  
จำนวนหน้า :  1 
   
กระทู้ที่ : 52600  
มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “การออกแบบอาคารต้านท
     มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว ด้วยโปรแกรม ETABS”
ตัวอย่างเนื้อหาหลักสูตร
• ข้อกำหนดและการออกแบบอาคารตามกฎกระทรวงแผ่นดินไหวฉบับใหม่ พ.ศ.2550
• การออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ตามมาตรฐาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ.1302
• การออกแบบความแข็งแรงของโครงอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ.1301-50
• การสร้างแบบจำลองโครงสร้างอาคารด้วยโปรแกรม ETABS
• การวิเคราะห์โครงสร้างอาคารสำหรับแรงแผ่นดินไหวด้วยโปรแกรม ETABS
• ประกาศนียบัตรรับรองจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยากรบรรยาย: รศ.ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป หัวหน้าศูนย์วิจัยและปฏิบัติการทดลอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อนุกรรมการสาขาผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ผศ.ดร.ฉัตร สุจินดา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อนุกรรมการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

ระยะเวลาการอบรม และ สถานที่
วันที่ 29 -30 กันยายน 2553 เวลา 08.30- 16.30 น
ณ ห้อง 5 – 901 ชั้น 9 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
สถานที่ติดต่อ
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900
โทรศัพท์: 02-579-1111 ต่อ 2292-3
โทรสาร: 02-579-1111 ต่อ 2432 หรือ 02-579-8662
www.sputraining.com
   
โดยคุณ   บัณฑิต Mail to บัณฑิตบัณฑิต (2 ก.ย. 53)# 
 
 


ส่งให้เพื่อน

e-mail ผู้ส่ง : e-mail ผู้รับ :


 
  การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ
Login เข้าระบบ
 
 
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น   
โดย 
 
E-Mail  
 


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
 
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ