สอบถามข้อมูลต่างๆ ของสภาวิศวกร ได้ที่ Call center 0-2935-6868 กดต่อ 0 .... ท่านสามารถขอใหม่ระดับภาคีและสมัครสอบภาคีวิศวกร ผ่านเว็บไซต์โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สภาวิศวกร
ข่าวด่วน..
  วิธีการนับหน่วยความรู้และการสะสมหน่วยความรู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง..
  ผู้ที่ทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกรสามารถชำระเงินค่าอบรมหรือสมัครสอบใหม่ได้เลยภายในวันสอบ..
  ท่านสามารถ ขอเลื่อน รอบอบรมทดสอบความพร้อม ผ่านระบบ Online ได้แล้ว.
  การขอรับใบอนุญาตใหม่ระดับภาคีและสมัครสอบทำรายการผ่านเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สภาวิศวกร
  สภาวิศวกรเปิดรับฟังความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขข้อบังคับสภาวิศวกร
  สภาวิศวกรเปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับจำนวนหน่วยกิตของวิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะ..
  สภาวิศวกรอนุโลมให้ผู้ที่ประสงค์ต่ออายุใบอนุญาตหลังหมดอายุไม่ต้องแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจก่อน..
     
ข่าวความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยี
Hydrogen Car
เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา รถแข่งที่ชื่อ H2Rจากค่าย BMW ได้ทำการเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ที่เมืองลอสแองเจริส ประเทศสหรัฐอเมริกา จุดเด่นของรถดังกล่าวคือ ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง รถคันนี้ของ BMW มีจุดต่างคือเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในแต่ใช้ไฮโดรเจนเป็น
กฟผ. จับมือเอกชนพัฒนาก๊าซชีวมวลใช้ผลิตไฟฟ้า
กฟผ. ลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในโครงการพัฒนาโรงงานผลิตก๊าซชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้า กับ บริษัทร่วมทุน Fixam Global Limited and Beyond Glow Energy Co.,Ltd. พัฒนาการผลิตก๊าซจากชีวมวลเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า 4.4 เมกะวัตต์ที่ จ.แม่ฮ่องสอน หวังหากได้ผลดีจะขยา
การใช้แสงซินโครตรอนกับเทคนิค FTIR Spectrometer และ Microscope
เทคนิคทางด้าน Infrared (IR) Spectroscopy เป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบเกี่ยวกับโมเลกุลของสาร โดยอาศัยหลักการเกี่ยวกับการสั่น (Vibration) ของโมเลกุล แสงอินฟราเรดช่วงกลาง (2.5-25 m) มีความถี่ตรงกับความถี่ของการสั่นของพันธะโควาเลนซ์ในโมเลกุลของสา
เทคโนโลยีใหม่ แค่เขย่าก็ชาร์จไฟให้แบตเตอร์รี่ขนาดเล็กได้
นักวิจัยได้เปิดเผยงานการพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ในการชาร์จหรืออัดเติมประจุไฟเข้าไปใหม่ให้กับแบตเตอร์รี่แบบใหม่ที่มีขนาดเท่ากับถ่านขนาด AA หรือแบตเตอร์รี่ขนาดเล็ก AAA ได้โดยใช้เพียงแค่การเขย่า
โซนสุขุมวิทแนวรถไฟฟ้าฮอตดันราคาคอนโดใจกลางเมืองพุ่ง
แสนสิริ ชี้ความนิยมโซนสุขุมวิทและแนวรถไฟฟ้าจะดันราคาคอนโดใจกลางเมืองสูงขึ้น เชื่อไม่เกิดฟองสบู่คอนโดแน่ เพราะกำลังซื้อส่วนใหญ่ซื้อเพื่ออยู่จริง

ใบไม้เทียม สังเคราะห์แสงได้จริง
การจำลองกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชทำให้เราได้พลังงานที่สะอาด (clean energy) Daniel Nocera และทีมวิจัยจาก Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT ได้ทำการวิจัยเพื่อคิดค้นใบไม้เทียมที่สามารถแสดงพฤติกรรมและกระบวนการสังเคราะห์แสงได้เหมือนใบไม้จริง

เครื่องยนต์รุ่นใหม่ใช้เลเซอร์จุดระเบิดแทนหัวเทียน
อีกไม่นานนี้ เราอาจจะได้เห็นเครื่องยนต์ของรถยนต์จุดระเบิดด้วยเลเซอร์ แทนที่จะใช้หัวเทียนแบบแต่ก่อน

DocuPrint CM205b
DocuPrint CM205b เครื่องพิมพ์ S-LED มัลติฟังก์ชั่นสี ครบครันด้วยฟังก์ชั่นการทำงานคุณภาพสูง เหมาะกับธุรกิจเอสเอ็มอีที่กำลังเติบโต

แหล่งความรู้วิศวกร
วิศวกรรมโยธา (Civil Engineer)
การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต (Quality Control of Concrete)
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง กิจกรรมและกลวิธีการปฏิบัติเพื่อสนองความต้องการด้านคุณภาพ การประกัน คุณภาพ (Quality Assurance) หมายถึง การปฏิบัติ การทั้งหมดตามระบบและแผนที่วางไว้ ที่ให้ได้มาซึ่งความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์หรือ บริการนั้นเป็นไปตามคุณภาพที่ต้องการ

เหล็กเสริมคอนกรีต และการจัดวางเหล็กเสริมคอนกรีต
เนื่องจากความต้านทานของคอนกรีตต่อแรงดึงมีเพียง 10% ของความต้านทานต่อแรงอัดเท่านั้น ลำพังคอนกรีตเองจึงไม่สามารถรับแรงดึงได้สูง แต่โดยเหตุที่เหล็กเป็นวัสดุที่ต้านทานต่อแรงดึงได้ดี อีกทั้งมีสัมประสิทธิ์การยึดหดตัวเท่าๆ กับคอนกรีต ดังนั้นการใช้เหล็กเส้นหรือเหล็กท่อนร่วมกับคอนกรีต โดยหล่ออยู่ในเนื้อคอนกรีตในลักษณะที่ให้คอนกรีตรับแรงอัด และเหล็กรับแรงดึงจึงได้ผลดี การที่ใช้เหล็กเสริมร่วมกับคอนกรีตในลักษณะดังกล่าว เรียกว่า คอนกรีตเสริมเหล็ก การใช้คอนกรีตห่อหุ้มเหล็กนี้ จะทำให้เหล็กทนทานต่อความร้อน และป้องกันการเป็นสนิมผุกร่อนได้ดี ช่วยให้เหล็กมีความต้านทานต่อแรงดึงได้เต็มที่

วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineer)
เพลาข้อเหวี่ยง (CRANKSHAFT)
แรงขับที่ใช้ในการขับเคลื่อนล้อของรถยนต์ ได้มาจากการเคลื่อนตัวขึ้นลงของก้านสูบและผลจากหมุนของเพลาข้อเหวี่ยงเพลาข้อเหวี่ยงได้รับแรงจากลูกสูบและก้านสูบทำให้หมุนด้วยความเร็วสูงด้วยเหตุนี้มันจึงทำจากเหล็กไฮเกร็ดผสมคาร์บอนซึ่งมีความทนต่อการสึกกร่อนสูง

ความแตกต่างระหว่างระบบ NC กับระบบ CNC
ระบบซีเอ็นซี (CNC) เป็นระบบที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากระบบเอ็นซี (NC) ดังนั้น ความแตกต่างระหว่างระบบเอ็นซี (NC) กับระบบซีเอ็นซี (CNC) ก็จะอยู่ที่ความสามารถของระบบควบคุม

วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineer)
วิวัฒนาการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ตอนที่ 3
ระบบเครื่องเครื่องปฏิกรณ์รุ่นที่4เป็นระบบที่อยู่ในช่วงการพัฒนา อาจจะเรียกว่าเป็นอนาคตสำหรับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยคาดการณ์กันว่าน่าจะสามารถใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์ในระยะเวลา 20-30 ปี ข้างหน้า ถือว่าเป็นการปฏิวัติการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์และระบบเชื้อเพลิงโดยสิ้นเชิง การพัฒนาของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในรุ่นนี้มีการพัฒนาไปพร้อมๆกับรุ่น สามบวก โดยมีจุดประสงค์ในการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ที่นอกจากจะให้กระแสไฟฟ้าแล้วยังให้ก๊าซไฮโดรเจนที่สามารถนำไปใช้ในเซลเชื้อเพลิง (Fuel Cell) นอกจากนี้ยังมีผลพลอยได้อื่นๆ เช่น การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (Desalination) และระบบความร้อนให้บ้านเรือน เป็นต้น คาดว่าระบบนี้จะเริ่มใช้งานได้ในปี พ.ศ. 2573

แบตเตอรี่ ชนิด Li-On
ความรู้ทางวิศวกรรมสำหรับแบตชนิด Li-ion แบบชนิด li-Ion มีข้อมูลจากหนังสืออ้างอิง (1) มีดังนี้ Table 35.11 General Performance Characteristics of Li-Ion Batteries 1. Operational cell Voltage "4.2-2.5 V" 4. Continuous rate capability "Typical : 1C" "High rate : 5C" 6. Cycle life at 100 % DOD "Typically 3000" 7. Cycle life at 20 to 40 % DOD "Over 20000" 8. Calendar life "Over 5 year" 9. self discharge rate "2 to 10 % / month" 10. Memory effect "none"

วิศวกรรมสาขาอื่นๆ
เครือข่ายสังคม (Social Networking)
ในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รูปแบบการสื่อสารได้มีวิวัฒนาการจากการใช้นกพิราบสื่อสาร ไปเป็นการใช้โทรเลข โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ และเข้าสู่ยุคของอินเตอร์เน็ต

การจัดการความมั่นคงเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร ตอนที่ 2
ระบบการจัดการและเทคโนโลยี ไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันในแผนกลยุทธ์ ซึ่งเทคโนโลยีต่างๆ นั้นจะช่วยในการจัดการทางกลยุทธ์ขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ กันต่อ

  • ตรวจสอบใบอนุญาต/ต่ออายุ
  • ค้นหาตามชื่อ-สกุล
ใบอนุญาต
หรือ เลขที่สมาชิก
 
Member Login | นิติบุคคล Login
ชื่อ  
นามสกุล  
   
Member Login | นิติบุคคล Login
ข่าวสาร/ข่าวด่วน

สภาวิศวกร ได้จัดทำ" ร่างขั้นต้น "  คู่ม

สภาวิศวกรเปิดใช้หมายเลขพิเศษ 1303 COE Call Center สำหรับให้บ
วิศวกร กับการเข้าสู่ประช

ประกาศผังที่นั่งสอบสามัญ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 19 เ
องค์ความรู้
ปิโตรเลี่ยม แก๊ส
Login Update eNews
ระบบการจัดการ ฐานข้อมูลองค์ความรู้
     
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :