สอบถามข้อมูลต่างๆ ของสภาวิศวกร ได้ที่ Call center 0-2935-6868 กดต่อ 0 .... ท่านสามารถขอใหม่ระดับภาคีและสมัครสอบภาคีวิศวกร ผ่านเว็บไซต์โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สภาวิศวกร
ภาพเป็นข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวอบรมสัมมนา
ข่าวความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยี
โซนสุขุมวิทแนวรถไฟฟ้าฮอตดันราคาคอนโดใจกลางเมืองพุ่ง
แสนสิริ ชี้ความนิยมโซนสุขุมวิทและแนวรถไฟฟ้าจะดันราคาคอนโดใจกลางเมืองสูงขึ้น เชื่อไม่เกิดฟองสบู่คอนโดแน่ เพราะกำลังซื้อส่วนใหญ่ซื้อเพื่ออยู่จริง

ใบไม้เทียม สังเคราะห์แสงได้จริง
การจำลองกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชทำให้เราได้พลังงานที่สะอาด (clean energy) Daniel Nocera และทีมวิจัยจาก Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT ได้ทำการวิจัยเพื่อคิดค้นใบไม้เทียมที่สามารถแสดงพฤติกรรมและกระบวนการสังเคราะห์แสงได้เหมือนใบไม้จริง

เครื่องยนต์รุ่นใหม่ใช้เลเซอร์จุดระเบิดแทนหัวเทียน
อีกไม่นานนี้ เราอาจจะได้เห็นเครื่องยนต์ของรถยนต์จุดระเบิดด้วยเลเซอร์ แทนที่จะใช้หัวเทียนแบบแต่ก่อน

DocuPrint CM205b
DocuPrint CM205b เครื่องพิมพ์ S-LED มัลติฟังก์ชั่นสี ครบครันด้วยฟังก์ชั่นการทำงานคุณภาพสูง เหมาะกับธุรกิจเอสเอ็มอีที่กำลังเติบโต

แหล่งความรู้วิศวกร
วิศวกรรมโยธา (Civil Engineer)
ปัญหาในการก่อสร้าง ที่อาจส่งผลให้โครงสร้างเกิดการวิบัติ
“การวิบัติ” ในที่นี้หมายถึง การชำรุดของอาคาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร ซึ่งมากจนไม่สามารถจะใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้อย่างปลอดภัย ในการออกแบบอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญๆ หลายประการ เช่น ความแข็งแรงของโครงสร้าง ความปลอดภัยในการใช้งาน มูลค่าการก่อสร้าง และอายุการใช้งานของอาคาร เป็นเรื่องธรรมดาที่อาคารที่ก่อสร้างจะเกิดการชำรุด การเสียหายได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มใช้งาน ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะต้องรีบดำเนินการแก้ไข การวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อให้สามารถแก้ไขได้ตรงจุดหาไม่อาจ จะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ โดยที่ต้นเหตุของปัญหายังคงอยู่

สารผสมเพิ่ม (ADMIXTURES) และประเภทของสารผสมเพิ่ม
สารผสมเพิ่ม หมายถึง สารเคมีอื่นๆ นอกเหนือไปจาก ปูนซีเมนต์ วัสดุมวลรวม และน้ำที่ใช้เติมลงในส่วนผสมของคอนกรีต ด้วยจุดประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติบางประการของคอนกรีต สารผสมเพิ่มจะให้ผลแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ที่ใช้ ขนาด รูปร่าง และส่วนขนาดคละของวัสดุมวลรวม น้ำ และอุณหภูมิ ดังนั้น การใช้สารผสมเพิ่ม จึงควรได้ทราบถึงข้อมูล ตลอดจนข้อแนะนำในการใช้ของบริษัทผู้ผลิตโดยละเอียด นอกจากนี้สารผสมเพิ่มจะให้ผลดีต่อเมื่อใช้ในปริมาณที่เหมาะสม สารผสมเพิ่มที่นิยมใช้กันทั่วไปได้แก่

วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineer)
หน่วยปฏิบัติการวิจัยนาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลจุลภาค (MEM)
หน่วยปฏิบัติการวิจัย นาโนอิเล็กทรอนิกส์และ เครื่องกลจุลภาค จัดตั้งขึ้นภายใต้การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยมีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค (Micro-Electro-Mechanical Systems) หรือ MEMS รวมไปถึงนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) ที่เกื้อหนุนให้เกิดความก้าวหน้าในวงการอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศผ่านทางโครงการวิจัยทางด้านต่างๆ เช่นทางด้านเซ็นเซอร์ขนาดนาโน (nanosensor), ด้านการออกแบบ จำลองการทำงาน และสร้างเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาคสำหรับงานทางด้านต่างๆ

รถไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า (Hybrid and Electric Cars)
ด้วยสภาวะโลกร้อน บทความนี้จะอธิบายถึงแหล่งพลังงานที่ใช้ทำแทนน้ำมัน เพราะรถยนต์ในปัจจุบันใช้น้ำมันและแก๊สเป็นพลังงานในการขับเคลื่อน มารู้จักกับรถยนต์หลายๆ ประเภทกันดีกว่า พร้อมกับแนวโน้มของรถยนต์ในอนาคต

วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineer)
ไบโอเซ็นเซอร์คืออะไร
ไบโอเซนเซอร์ (Biosensor)คืออุปกรณ์ตรวจวัดทางชีวภาพเป็นอุปกรณ์ที่นักวิทยาศาสตร์พัฒนาขึ้นเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตัวอย่างได้อย่างเฉพาะเจาะจงและใช้ตรวจวิเคราะห์สารต่างๆ ได้หลากหลายชนิด โดยรวมแล้ว ประกอบด้วยอุปกรณ์ 2 ส่วนคือ ตัวแปลงสัญญาณ และสารชีวภาพ

วิวัฒนาการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ตอนที่ 3
ระบบเครื่องเครื่องปฏิกรณ์รุ่นที่4เป็นระบบที่อยู่ในช่วงการพัฒนา อาจจะเรียกว่าเป็นอนาคตสำหรับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยคาดการณ์กันว่าน่าจะสามารถใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์ในระยะเวลา 20-30 ปี ข้างหน้า ถือว่าเป็นการปฏิวัติการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์และระบบเชื้อเพลิงโดยสิ้นเชิง การพัฒนาของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในรุ่นนี้มีการพัฒนาไปพร้อมๆกับรุ่น สามบวก โดยมีจุดประสงค์ในการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ที่นอกจากจะให้กระแสไฟฟ้าแล้วยังให้ก๊าซไฮโดรเจนที่สามารถนำไปใช้ในเซลเชื้อเพลิง (Fuel Cell) นอกจากนี้ยังมีผลพลอยได้อื่นๆ เช่น การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (Desalination) และระบบความร้อนให้บ้านเรือน เป็นต้น คาดว่าระบบนี้จะเริ่มใช้งานได้ในปี พ.ศ. 2573

วิศวกรรมสาขาอื่นๆ
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ
ในยุคเริ่มต้นของการส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศไทยจะเห็นได้ว่ามีโรงงานต่าง ๆ เข้ามาตั้งฐานผลิตในเมืองไทยจำนวนมากทำให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมขึ้นหลายแห่ง ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ชัดเจน

เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย SSL
การรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ข่าวสารที่จะแลกเปลี่ยนกันนั้นมีความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดอันส่งผลให้การติดต่อสื่อสารล้มเหลว เราจะใช้หลักการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในรูปแบบ RSA

  • ตรวจสอบใบอนุญาต
  • ค้นหาตามชื่อ-สกุล
ใบอนุญาต
หรือ เลขที่สมาชิก
 
Member Login | นิติบุคคล Login

จำนวนสมาชิกและใบอนุญาต
ชื่อ  
นามสกุล  
   
Member Login | นิติบุคคล Login
นิติบุคคล
ปฏิทินกิจกรรม
สภาวิศวกร
องค์ความรู้
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์
การศึกษา การฝึกอบรม สถาบันการศึกษา
กระดาษและสิ่งพิมพ์
ICT
Login Update eNews
ระบบการจัดการ ฐานข้อมูลองค์ความรู้
     
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :