สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในการสัมมนา เรื่อง “บทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร  17-18 พฤศจิกายน 2555 จ.เชียงใหม่

 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในการสัมมนา เรื่อง “บทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร "Building Better Council of Engineers”

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องพาโนรามา โรงแรมธาริน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
1. กลุ่มการบริหารสภาวิศวกร
2. กลุ่มวิชาการ
3. กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม

โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ

เอกสารประกอบ

- เอกสารประกอบ


วันที่ : 2012-11-28ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร