สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

สภาวิศวกรร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเสวนา "บทบาทการพัฒนาโลจิสติกส์ไทย สู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค"

สภาวิศวกรร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานเสวนา "บทบาทการพัฒนาโลจิสติกส์ไทย สู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค" ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องสัมมนากรมการขนส่งทางบก ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  ทั้งนี้ สมาชิกที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://192.168.1.2/_coe/_coenew/appNewsFM1.php?dbNo=3&dbYear=2556&dbType=5


วันที่ : 2013-01-29


ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร