สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ปรับการอบรมทดสอบความพร้อมเหลือ 1 วัน

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556

สภาวิศวกรจะปรับการอบรมทดสอบความพร้อมเหลือ 1 วัน (จากเดิมการอบรมทดสอบความพร้อมใช้เวลา 2 วัน)

และจะปรับลดค่าธรรมเนียมในการอบรมทดสอบความพร้อมเหลือ 1,500 บาท (จากเดิม 3,000 บาท)


จึงเรียนมาเพื่อทราบ


วันที่ : 2013-01-17


ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร