สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

สรุปประเด็นถามตอบจากใบคำถาม ของการสัมมนา บทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร 26 มี.ค. 56 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง 

สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง  บทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Better Council of Engineers วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 ณ ห้องสร้อยทอง 1-2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสภาวิศวกร ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาวิศวกรผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อนำมาประกอบการกำหนดบทบาทและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
 

เอกสารประกอบ

- แผนที่โรงแรม


วันที่ : 2013-03-05ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร