สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

วสท. ไม่มีสวนรู้เห็น การจัดทำวารสารฉบับพิเศษ "ใครเป็นใครใน วสท."

สภาวิศวกร ได้ร้บแจ้งจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  ว่า วสท. ไม่มีส่วนรู้เห็นกับการจัดทำวารสารฉบับพิเศษ โดยผู้จ้ดทำคือวารสารเปิดโลกธุรกิจ แต่อย่างใด


จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบทั่วกัน
สภาวิศวกร


 

 


 


 


วันที่ : 2013-02-18


ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร