สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ยกเลิกแนวข้อสอบภาคีวิศวกร

ตามที่ได้มีการจัดสอบภาคีวิศวกร  เดิมจะมีแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้เข้าสอบได้ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบ

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2556 จะไม่มีแนวข้อสอบ แต่ผู้เข้าสอบสามารถดูจากคลังข้อสอบเพื่อทบทวนความรู้ก่อนสอบ
คลังข้อสอบเข้าดูได้ที่ http://www.coe.or.th/_mis/_main/index.php


 


 


วันที่ : 2012-12-18


ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร