สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 51617
ภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ที่ใครๆก็อยากทราบเชิญอ่าน
ภาคีวิศวกรพิเศษ ชื่อเรียกตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.2542 ชื่อเดิม ใบอนุญาตพิเศษ ตามมาตรา 19 ทวิ (เป็นอดีพไปแล้ว) ขอบเขตงาน หรือลักษณะงานที่ขอ ขึ้นกับความชำนาญในการปฏิบัติงานในวิชาชีพที่ตนเกี่ยวข้อง ภาคีวิศวกรพิเศษ ไม่สามารถเลื่อนระดับได้ แต่มีความพิเศษที่สามารถเลื่อนขอขยายขอบเขตงาน และขนาดได้ เช่นงานในลักษณะ ของสามัญวิศวกร หรืองานในลัษณะของวุฒิวิศวกร (มีข้อแม้ว่าหากท่านสามารถขยายขอบเขตงานได้แล้ว ชื่อเรียกใบอนุญาตยังคงชื่อ \"ภาคีวิศวกรพิเศษเหมือนเดิม\" ซึ่งมีข้อความงานและขนาดที่ท่านสามารถ ทำได้ระบุอยู่ด้านหลัง) หัวข้องานหลักๆที่ท่านสามารถขอได้ เช่น
1. งานให้คำปรึกษา (งานของวุฒิวิศวกร)
2. งานวางโครงการ (งานของวุฒิวิศวกร , งานของสามัญวิศวกร)
3. งานออกแบบคำนวณ (งานของวุฒิวิศวกร ,งานของสามัญวิศวกร , งานของภาคีวิศวกร)
4. งานควบคุมงานก่อสร้าง (งานของวุฒิวิศวกร ,งานของสามัญวิศวกร , งานของภาคีวิศวกร)
5. งานพิจารณาตรวจสอบ (งานของวุฒิวิศวกร ,งานของสามัญวิศวกร , งานของภาคีวิศวกร)
6. งานอำนวยการใช้ (งานของวุฒิวิศวกร ,งานของสามัญวิศวกร , งานของภาคีวิศวกร)
ผู้ขอรับอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ ต้องตรวจสอบตนเอง มีความชำนาญงานในระดับใด การขอสามารถขอได้ครั้งละ 1 ลักษณะงาน แต่สามารถขอได้หลายใบ มีข้อแม้ว่าขอครั้งแรกขอบเขตงานต้องไม่เกินระดับภาคีวิศวกร หากจะของานในลักษณะเดิม ต่อรอผลงานเพิ่มเติมประมาณ 1 -2 ปี แล้วมาขอสอบใหม่เพื่อขยายขอบเขตระดับสามัญวิศวกร จากนั้นต้องการขยายขอบเขตงานในลักษรณะที่ตนมีความรู้ความชำนาญเพิ่มเติมอาจเข้าขอทดสอบความรู้ขยายขอบเขตงานในระดับวุฒิวิศวกร แต่กรณีที่ของานในลักษณะอื่นท่านสามารถขอได้เลยถ้าท่านมีผลงานตรงตามความรู้ความชำนาญอยู่แล้ว
โดย : สังคมผู้ควบคุมงาน 26 เม.ย. 2010
ความเห็น : 144 ดาร์ก้อนอายสอพันหนี่ง [12 ก.ย. 2012]
ผมสอบได้สองใบแล้วครับ ท่านใดมีปัญหา ให้ไปที่ www.thaiengineer2009.com ได้น่ะครับ พวกเราชาว พย. อยู่ที่นั้น
ความเห็น : 143 เซ็งวะ [30 มิ.ย. 2012]
อ่่านได้แค่คำตอบที่ 106 เ
ความเห็น : 142 วิชัย [29 พ.ค. 2012]
ผมอยากทราบว่าภาคีวิศวกรพิเศษสามารถเซ็นขออนุญาตถมดินได้หรือไม่ครับ...ขอบคุณครับ
ความเห็น : 141 วิศวะบ้านนอกที่ไม่รู้อะเกี่ยวกับสภาเลย [18 พ.ค. 2012]
ทำไมผม ไม่ได้รับเอกสารใดๆของวิศวะเลย เป็นเวลา 2ปี แล้วผมอยู่บ้านนอกข้อมูลใดๆไม่มี เพราะเหตุไร
แล้วสมาชิกวิศวะ ซื้อปืนในบโครงการ สน.สก. ได้ไหมครั
ความเห็น : 140 หลวงโจมจัตุรงค์ [12 พ.ค. 2012]
อยากทราบการเขียนบัญชีผลงานการขอ กว.พิเศษ ส่งเมล์ มาได้ที่ dragoneyes2001@hotmail.com เรามีรุ่นที่ทุกสาขาที่สอบผ่านแล้วครับ ยินดีแบ่งปันข้อมูลครับ
ความเห็น : 139  [07 มี.ค. 2012]
มีเปิดอบรมหลักสูตรมินิ-วิศวกรรมโยธา ที่ มหาวิทยาลัย
มหิดลครับ สำหรับภาคีพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา และสาขาอื่น ๆ
MINI-ENG
ความเห็น : 138 MINI-ENG [06 มี.ค. 2012]
อบรมภาคีพิเศษวิศวกรโยธา ไฟฟ้าและการจัดการพลังงานมีเปิดที่
โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเห็น : 137 ชุมพร [06 มี.ค. 2012]
สถาปนิก สามารถควบคุมงานก่อสร้างอาคารผู้เดียว ตามงานวิศวควบคุม โดยไม่มีวิศวกรควบคุมงานได้หรือไม่
ความเห็น : 136 นัยตามังกร [03 มี.ค. 2012]
ชาวภาคีวิศวกรพิเศษ....นัดพบปะพูดคุยกันได้น่ะครับที่แว๊ปไซด์ชมรมวิศวกรผู้ควบคุมงาน หรือ ที่เมล์ผม dragoneyes2001@hotmail.com ยินดีเป็นผู้ประสานงานให้ครับ
ความเห็น : 135 นัยตามังกร 2001 [02 มี.ค. 2012]
ชาววิศวกรพิเศษ ติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารได้ที่เมล์นี้น่ะครับ dragoneyes2001@hotmail.com พร้อมเป็นสื่อกลางครับ
ความเห็น : 134 เด็กวัง [18 ก.พ. 2012]
ผมอยากขอวิธีการเขียนผลงานการขอใบอนุญาตครับ
ความเห็น : 133 โดย...นายจตุรงค์ โลกถวิล [07 ก.พ. 2012]
ใครมีแนวข้อสอบช่วยส่งมาให้ด้วยครับ draGoneyes2001@hotmail.com
ความเห็น : 132 คนสงสัย [26 ธ.ค. 2011]
ตามมาตรฐานงานบุคคลตำแหน่งวิศวกรโยธา ระบุว่าตำแหน่งวิศวกรโยธาต้องจบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ชลประทาน สุขาภิบาล และมีใบประกอบวิชาชีพ ถ้าได้ใบประกอบวิชาชีพภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา สามารถครองตำแหน่งนั้นได้หรือไม่
ความเห็น : 131 tat [19 พ.ย. 2011]
ผมว่าเก่งทุกคนครับ ทุกคนมีร่างกายที่ส่วนประกอบเท่ากัน แค่ได้ลองได้ทำซ้ำๆๆ ถึงแม้ว่าการเรียนสาขาที่ใกล้เคียงจะไม่ตรงกับที่กำหนดเท่าไหร่นัก เพราะรูปแบบชีวิตของแต่ละคนเดินทางไม่เหมือนกัน สิ่งเดียวที่ต้องการคือ \"ความขยันเท่านั้น\"
ความเห็น : 130 mok [07 ต.ค. 2011]
ขอบคุณมากครับ
ความเห็น : 129 kukko [21 ก.ย. 2011]
สอบถามเรื่อง ขอภาคีพิเศษ ข้ามสายงานที่เรียนมา
ตามมที่ ขอบเขตงานของภาคีวิศวกรพิเศษคือ

1.งานให้คำปรึกษา
2.งานวางโครงการ
3.งานออกแบบและคำนวณ
4.งานควบคุมการก่อสร้าง
5.งานพิจารณาตรวจสอบ
6.งานอำนวยการใช้

ในกรณีที่จบ อส.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ กำลัง

แต่ทำงานเป็น Cost Engineer (ส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างของงานโยธา)

กรณีนี้สามารถขอใบอนุญาติภาคีพิเศษในส่วนของ ขอบเขตงานใดได้บ้างคะ
ความเห็น : 128 ช่างแก่ๆ [09 ก.ย. 2011]
ได้มาหลายสิบปี..สมัยยังเป็น กว,กส มีแล้วใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้..เอาใบประกาศไว้อวดเฉยๆว่าผ่านการสอบ(เป็นวิศวกรแต่ไม่เต็มตัว)..ถูกดูแคลนจากวิศวกรตัวจริง..เสียเงินค่าสมาชิกฟรี..ควรไปเรียนเพิ่มเติมเป็นวิศวกรจริงๆมีศักดิ์ศริดีกว่า..เดี๋ยวนี้มีสถาบันการศึกษามากมายที่รองรับและเปิดสอน..ไม่เหมือนสมัยก่อนมีไม่กี่แห่งจะหาเรียนต่อลำบากมาก
ความเห็น : 127 tum [28 ส.ค. 2011]
ขอบคุณมากครับ แล้วส่วนเปิดสอบเดือนไหนครับ
ความเห็น : 126 น้องใหม่ [27 ส.ค. 2011]
ไม่ทราบว่าพี่มีตัวอย่างการเขียนเสนอผลงานไหมครับ ผมกำลังจะยื่นขอภาคีพิเศษ ไฟฟ้ากำลังครับ ถ้ามีช่วยโฟล์ต หรือส่งมาที่เมล์ผมก็ได้ครับเพื่อเป็นวิทยาทาน
ความเห็น : 125 ต้น [04 ส.ค. 2011]
จะรบกวนสอบถามเรื่องขยายขอบเขตปัจจุบันผมควบคลุมอาคารใบลำดับแรก ถ้าผมจะขอขยายขอบเขตเป็นควบคลุมอาคารสาธารณะจะทำอย่างไรครับ ช่วยอธิบาย
ความเห็น : 124 พย.ขอนแก่น [20 มิ.ย. 2011]
การให้ข้อมูลและสนับสนุนให้ผู้รักความก้าวในอาชีพมีโอกาสพัฒนาตัวเอง เป็นกุศลยิ่งครับผมขอบคุณครับ
ความเห็น : 123 ขวัญ [09 มิ.ย. 2011]
ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูลดีๆ
ความเห็น : 122 โยธา [12 พ.ค. 2011]
ตอนนี้เป็นวิศวกรโยธามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ว
แต่อยากขยายขอบเขตการควบคุมทางสิ่งแวดล้อมอยาดขอ
เทคนิคการเขียนผลงาน เทคนิคการสอบ เพื่อเป็นข้อมูลด้วยคะ
ขอบคุณคะ
ความเห็น : 121 พย แห่งประเทศไทย [23 เม.ย. 2011]
ผมคนหนึ่งครับที่ถือใบ กว.พิเศษ เพราะคิดว่าสามารถทำงานได้เสมือนวิศวกรจริง ๆ แต่สุดท้ายผมก็ต้องไปเรียนจนสามารถขอใบ กว.ปกติได้ ทั้ง ๆ ที่แก่มากแล้วเพราะ กว.พิเศษ ไม่มีใครยอมรับทั้งส่วนราชการและเอกชน
สรุปว่าที่ยอมรับมีเพียงสภาวิศวกร เหตุผลที่สภาวิศวกรยอมรับนั้นขอให้ท่านสมาชิกใคร่ครวญ พิจารณาด้วยตัวท่านเองครับ
ความเห็น : 120 มุกุ [16 มี.ค. 2011]
ความเห็น : 119 อัศม์เดช ยะโส [25 ก.พ. 2011]
ผมอยากสอบถามการขอ วิศวกรพิเศษทางไฟฟ้ากำลัง แยกสาขาที่ขอได้อย่างไรบ้าง อ่านในเอกสารแล้วยังไม่เข้าใจครับ
ความเห็น : 118 มน [05 ก.พ. 2011]
ขอสอบถาม เรื่องการสมัครภาคีวิศวกรรมพิเศษ
ไปส่งเรื่องที่ไหน ขั้นตอน สถานที่

ขอบคณุครับ
ความเห็น : 117 ช่างหนุ่ย [18 ม.ค. 2011]
ก่อสร้างหอพัก บ้านพักอาศัย จะขอได้ไหมครับ
ความเห็น : 116  [24 ธ.ค. 2010]
ดีครับ ! ผมก็เพิ่งถึงบางอ้อ งงอยู่นานเหมือนกันคงมีอีกหลายท่านคงคิดอย่างผม เมื่อได้แล้วก็ตอ้งไปให้ถึงที่สุด
ความเห็น : 115  [21 ธ.ค. 2010]
ผมได้ใบอณุญาติภาคีวิศกรพิเศษด้านโยธาประมาณ 1 ปีปัจุบันผมคุมงานโครงการ 300 กว่าล้านและที่ผ่านๆมาผมก็คุมงานหลัก 100 ล้านขึ้นไปและจะจบปปริญญาตรี วทบ.เทคโนโลยีก่อสร้างถ้าผมจะขอปรับหรือเลื่อนต้องทำไงบ้าง(ตอนนี้ผมได้ใบที่ระบุไว้ว่า งานควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะเฉพาะที่มีระยะห่างศูนย์เสาไม่เกิน หกเมตรความสูงรวมถึงผนังของชั้นสูงสุดหรือดาดฟ้าไม่เกินสิบห้าเมตรพื้นที่รวมของอาคารไม่เกินสองพันตารางเมตรยกเว้นงานรื้อถอน)
ความเห็น : 114  [21 ธ.ค. 2010]
เรียนท่านผู้รู้ครับ...ผมได้รับใบอณุญาตภาคีวิสกรพิเศษโยธา(ควบคุมงาน)มาได้ประมาณ 1 ปีผมจะขอเลื่อนได้ยังครับและต้องทำยังไงบ้างแต่ละขั้นตอนครับ
ความเห็น : 113 khuntimm [18 ธ.ค. 2010]
เผยแพร่ให้มากให้ความจำกัดความของคำว่า วิศวกรพิเศษ เพราะตอนนี้จริงๆแล้วคนที่นำเสนอ มีความรู้ความสามารถพอสมควร
ความเห็น : 112  [06 ต.ค. 2010]
เมื่อไรจะนำกระทู้นี้ เลื่อนไปให้เหมือนกระทู้อื่นครับ สภาและผู้ควบคุม web หลายมาตรฐานเกินไปหน่อยหรือเปล่าครับ ได้โปรดเสมอภาคนะมีไหม ขอไว้สักที่จะได้ไหมครับสภาวิศวกร
ความเห็น : 111  [05 ต.ค. 2010]
เมื่อไรจะนำกระทู้นี้ให้เหมือนกระทูอื่น ๆ เลื่อนไปตามระบบ ล็อกไว้ทำไม หลายมาตรฐานหรือครับ เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร
ความเห็น : 110 สันติ [23 ก.ย. 2010]
ขอตัวอย่างเทคนิคการเขียนผลงาน พอดีผมก็กำลังทำผลงานเตรียมที่จะไปยื่นขอ ใบ กว.พิเศษ ครับ
ความเห็น : 109 15000 [23 ก.ย. 2010]
ผมสอบมา 5 ครั้งแล้วถึงจะผ่านเราต้องมีความอคทนค้วยครับ เตรียมเงินไว้เลย ครับ ค่าอบรมทดสอบความครั้งละ 3000 บาท. 3000x5=15000 บาท.เราได้มาแล้วเรามีความภาคภูมิใจมากครับ


โดยคุณ วร (3 มิ.ย 53)#

ตอบ ผมว่าไม่คุ้มครับ กับการเอาเงินไปเสียตั้งเป็นหมื่นๆ
สภาเอาเปรียบเกินไป
ความเห็น : 108 15000 [23 ก.ย. 2010]
ผมสอบมา 5 ครั้งแล้วถึงจะผ่านเราต้องมีความอคทนค้วยครับ เตรียมเงินไว้เลย ครับ ค่าอบรมทดสอบความครั้งละ 3000 บาท. 3000x5=15000 บาท.เราได้มาแล้วเรามีความภาคภูมิใจมากครับ


โดยคุณ วร (3 มิ.ย 53)#

ตอบ ผมว่าไม่คุ้มครับ กับการเอาเงินไปเสียตั้งเป็นหมื่นๆ
สภาเอาเปรียบเกินไป
ความเห็น : 107 เด็กน้อยตาดำๆๆ [08 ก.ย. 2010]
สวัสดีค่ะ อยากรบกวนขอความช่วยเหลือและช่วยแนะนำขั้นตอนการสมัครภาคีพิเศษ น่ะค่ะ
ดิฉันทำงานไปแล้วก็เรียนไปด้วยค่ะ จบปวส เรียนต่อปริญญาตรี แต่ยังไม่จบค่ะ ตอนนี้ก็ดร็อปเรื่องเรียนไว้ค่ะเพราะออกไปทำงานต่างจังหวัดงานเยอะก็ไม่มีเวลาเรียน พึ่งจะมีโอกาสได้เข้ามาอ่านบทความนี้และคิดว่าตัวเองน่าจะมีคุณสมบัติที่จะขอ สมัครเป็นภาคีพิเศษ ได้ ทำงานหน้าไซด์มาตลอดค่ะ อยากทราบรายละเอียดในการสมัครสมาชิกและขอรับใบอนุญาติค่ะ เริ่มต้นต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
ความเห็น : 106 เคลย์ [03 ก.ย. 2010]
อยากจะได้เทคนิคการเขียนผลงาน เทคนิคการสอบ รบกวนหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ

ความเห็น : 105 ภาคีวิศวกรพิเศษ  [30 ส.ค. 2010]
ภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ที่ใครๆก็อยากทราบเชิญอ่าน ผมไม่เห็นอยากทราบเลย เฉยๆ
ความเห็น : 104 ขวัญ [28 ส.ค. 2010]
ถ้าทำงานในส่วนของถอดแบบประมาณราคา อยู่หน้างานสามารถขอได้ไหมคะ
ความเห็น : 103 แจ้งทางเวปไซด์ยังไม่พัฒนา [27 ส.ค. 2010]
ปัจจุบันมีผลบังคับใช้แล้ว เพียงแต่ระบบในการแจ้งทางเวปไซด์ยังไม่พัฒนา ชอบขึ้นข้อความให้ท่านจ่าย 3000 บาทเพื่ออบรมความพร้อม(ระวังหลงกลเสียเงินฟรี) เพียงยื่นคำร้องต่อฝ่ายพัฒนาท่านก็ไม่ต้องสอบครับ
ความเห็น : 102 ผมไม่เห็นอยากทราบเลย เฉยๆ  [27 ส.ค. 2010]
ภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ที่ใครๆก็อยากทราบเชิญอ่าน ผมไม่เห็นอยากทราบเลย เฉยๆ
ความเห็น : 101  [16 ส.ค. 2010]
พบกันที่ www.thai Engineer 2009 .com หรือชมรมวิศวกรผู้ควบคุมงาน ขอเชิญชาวภาคีวิศวกรพิเศษครับ
หรือพิมพ์ที่ ชมรมวิศวกรผู้ควบคุมงาน ก็ได้ครับ

ความเห็น : 100  [16 ส.ค. 2010]
ภาคีพิเศษ มีงานสำคัญที่ใช้ประกอบวิชาชีพอย่างจำเป็น มี 3 ประเภท
1.งานวางโครงการ หมายถึงงานวางแผนก่อสร้าง ใช้ในกรณีหน่วยงานที่บังคับเท่านั้น เช่นตำแหน่งผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการที่ทำหน้าที่วางแผนงานก่อสร้าง เนื่องจากงานระดับนี้ถ้าให้ถูกต้องตามกฎหมายผูปฎิบัติหน้าที่ ต้องระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป หรือภาคีวิศวกรพิเศษที่ได้รับอนุญาต เนื่องจากภาคีวิศวกรทำงานนี้ไม่ได้

2.งานคำนวณออกแบบ อาคารสาธารณะ หรืองานออกแบบอาคารพักอาศัยสูง 5 ชั้นขึ้นไป หรือช่วงเสาสูงกว่า สี่เมตร ต้องระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป หรือภาคีวิศวกรพิเศษที่ได้รับอนุญาต เนื่องจากภาคีวิศวกรทำงานนี้ไม่ได้


3.งานควบคุมการก่อสร้างอาคารสูงเกินกว่าแปดชั้นขึ้นไป ต้องระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป หรือภาคีวิศวกรพิเศษที่ได้รับอนุญาต เนื่องจากภาคีวิศวกรทำงานนี้ไม่ได้

ความเห็น : 99  [16 ส.ค. 2010]
\\\"การทดสอบความรู้แบ่งออกเป็น 2 วิธีการ คือสัมภาษณ์อย่างเดียว และสอบข้อเขียนก่อนถึงจะสอบสัมภาษณ์\\\"
จะทราบได้อย่างไรว่าตนเองจะได้ทดสอบความรู้วิธีไหน และทราบตอนไหน

สำหรับชาวภาคีพิเศษ คำตอบมีดังนี้ จากเจ้าของความเห็นที่ 4
การสอบสัมภาษณ์อย่างเดียวมีดังต่อไปนี้
1.งานควบคุมการก่อสร้าง ระดับที่ 1 และระดับที่ 2 สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
2.งานพิจารณาตรวจสอบ มีระดับเดียว สอบสัมภาษณ์
3.งานอำนวยการใช้สอบสัมภาษณ์อย่างดียว
การสอบข้อเขียน แล้วสอบสัมภาษณ์
1.งานควบคุมการก่อสร้าง ระดับที่ 3 (ขอบเขตงานสามัญ) สอบข้อเขียน แล้วสอบสัมภาษณ์
2.งานออกแบบคำนวณ (ขอบเขตภาคี) (ขอบเขตสามัญ) สอบข้อเขียน แล้วสอบสัมภาษณ์
3.งานวางโครงการ (ขอบเขตสามัญ) สอบข้อเขียน แล้วสอบสัมภาษณ์

งานให้คำปรึกษา ต้องได้ใบอนุญาตงานวางโครงการ และงานควบคุมการก่อสร้าง ไม่จำกัดขนาดก่อนจึงมีสิทธิสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว


จากเพื่อนภาคีพิเศษ
ความเห็น : 98 EM [16 ส.ค. 2010]
ผมได้ข่าวว่า รอบแรกแจก 1000 ข้อ ถ้าสอบไม่ผ่าน รอบต่อ ไปแจก 100 ข้อให้ท่องจำ แล้ว เลือก ออก 25 ข้อ ใช้ไหม ครับ
ความเห็น : 97 kheam [14 ส.ค. 2010]
สอบถามในรายละเอียดในความเห็นที่ 4
\"การทดสอบความรู้แบ่งออกเป็น 2 วิธีการ คือสัมภาษณ์อย่างเดียว และสอบข้อเขียนก่อนถึงจะสอบสัมภาษณ์\"
จะทราบได้อย่างไรว่าตนเองจะได้ทดสอบความรู้วิธีไหน และทราบตอนไหน

ขอบคุณล่วงหน้ามากๆ ครับ
ความเห็น : 96  [12 ส.ค. 2010]
พบกันที่ www.thai Engineer 2009 .com หรือชมรมวิศวกรผู้ควบคุมงาน ขอเชิญชาวภาคีวิศวกรพิเศษครับ
หรืพิมพ์ที่***ลเกิ้ล ชมรมวิศวกรผู้ควบคุมงาน ก็ได้ครับ
ความเห็น : 95 ภาคีพิเศษแก่ ๆ [12 ส.ค. 2010]
ขอบคุณจริง ๆ ครับ ผมจะได้กล้าขอภาคีพิเศษของการคำนวนออกแบบซะที
ความเห็น : 94 เด็กโยธา [05 ส.ค. 2010]
ต้องจบ วศบ. หรือป่าวถึงจะสมัครได้
ความเห็น : 93 ผู้ด้อยโอกาส แต่อยากประกอบวิชาชีพอย่างถูกกฎหมาย [05 ส.ค. 2010]
กระผมรบกวขอความรู้ ปัจจุบันผมทำงานบริษัทแห่งหนึ่งโครงการอยู่แถวสุขุมวิท เป็นงานก่อสร้างคอนโดมิเนี่ยม กระผมทำงานด้านอาคารสูงมา 8 ปีแล้ว ผมจบ อส.บ.ก่อสร้าง ไม่ทราบว่าจะสามารถขอภาคีพิเศษสาขาวิศวกรโยธา ขอบเขตงานในด้านการควบคุมแบบไหนดี เพราะกระผมอ่านกระทู้ มีตั่งแต่ระดับที่ 1-3 หรือสามารถขอขอบเขตงานได้มากกว่านี้ รบกวนเจ้าของกระทู้หรือผู้ที่ทราบข้อมูลช่วยตอบให้กระจ่างแจ้งด้วยครับ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
ความเห็น : 92 ผู้รู้น้อย ครับ [30 ก.ค. 2010]
ขอรบกวนขอคำปรึกษาการขยายขอบเขตงานของวิศวกรพิเศษในสาขาไฟฟ้ากำลังให้กระผมหน่อยครับ หรือมีเบอร์โทรศัพท์ mail ก็ได้ครับ ผมขอขอบพระคุณไว้ในที่นี่ก็แล้วกันครับ ยากทราบจริงๆครับ
ท่านใดจะกรุณา ครับ
ความเห็น : 91 กฤต [29 ก.ค. 2010]
วท.บ.(เทคโนโลยีก่อสร้าง) / บธ.บ.(การจัดการงานก่อสร้าง) ขอยื่นสอบภาคีพิเศษ ได้หรือเปล่าครับ..
ความเห็น : 90 นิ้งน่อง [28 ก.ค. 2010]
งานบ้านค.ส.ล. 2 ชั้น ไม่อยู่ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม งานควบคุมการก่อสร้างต้องอาคาร 3 ชั้นขึ้นไป
ความเห็น : 89 ผ่านมา [28 ก.ค. 2010]
ตอบความเห็นที่ 30
หลักสูตรอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของแต่ละสาขา ไม่น้อยกว่าสิบปี และต้องทำงานร่วมหรือภายใต้การกำกับดูแลหรือภายใต้การรู้เห็นผลงานที่ปฏิบัติ โดยสามัญวิศวกรขึ้นไป และต้องสมัครเป็นสมาชิก วิสามัญ จึงมีสิทธิสมัครสอบภาคีวิศวกรพิเศษ
ความเห็น : 88 max [24 ก.ค. 2010]
ผมอ่านความคิดเห็นของความคิดเหนที่ 2 แล้วมีความรู้ว่าเขามองตัวเองเลอเลิศมากผมภาคีพิเศษเหมือนกันแต่ผมเป็นเจ้าของโครงการลูกน้องหรือลูกจ้างผมแต่ละคนมาจากภาคีปกติหรือสามัญทั้งนั้นแต่เขาให้เกียรติคนอื่นมากนะไม่ว่าจะภาคิพิเศษหรือภาคีปกติอยู่ที่ว่าเราประสบณ์ความสำเร็นในหน้าที่หรือเปล่าลูกน้องผมมีทั้งภาคี สามัญเต็มไปหมดเพราะฉนั้นจงให้เกียรติคนอื่นก่อนแล้วคนอื่นก็จะให้เกียรติเรานะ
ความเห็น : 87 title [24 ก.ค. 2010]
อยากทราบว่าการเข้าอบรมทดสอบความพร้อมที่ต้องจ่ายเงิน 3000 บาท ภาคีวิศวกรพิเศษกับภาคีใช้ข้อสอบเดียวกันหรือเปล่า และมีข้อสอบคำนวนมากไหมที่เป็นประเภท sin cos intrigrat ขอบคุณมากครับสำหรับคำตอบ ตอนนี้กำลังเครียดกับการอ่านหนังสือเตรียมพร้อม งานประจำก็ยุ่งน่าดู แต่ก็สู้ๆครับเพื่อความก้าวหน้าและเป็นเกีรติและศักดิ์ศรี(เข้าอบรม19-20/08/53)
ความเห็น : 86 หาความสุข [17 ก.ค. 2010]
วิศวกรโยธา ไม่มีใบ กว. ( เถื่อน) นะสิ แล้วที่ถามว่างานบ้านจัดสรรค์นี้ยื่นได้มั้ยนะ ไม่ทราบว่า จบที่ไหนมาครับ ไม่ทราบจริงหรอที่ถาม สถาบันเค้าไม่เคยบอกเลยหรอว่า ใบ กว. คืออะไร เอางี้โทรไปถามสภาเลยครับ อยากรู้อะไร 555555
ความเห็น : 85 บี [16 ก.ค. 2010]
ผมทำงานตำแหน่งวิศวกร อยูในโครงการบ้านจัดสรรค์ (งานบ้าน คสล. 2 ชั้น ) ยังไม่มีใบกว. จะขอยื่นใบ กว. ได้หรือไม่ครับ ผมทำงานอยู่ 5 ปี 6 โครงการแล้วครับ แล้วงานบ้านจัดสรรค์นี้ยื่นได้มั้ยครับ รบกวนตอบผมหน่อยครับ
ความเห็น : 84  [10 ก.ค. 2010]

ภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ที่ใครๆก็อยากทราบเชิญอ่าน ผมไม่เห็นอยากทราบเลย เฉยๆ
ความเห็น : 83 xxx [30 มิ.ย. 2010]
มาตรฐานในการสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความรู้ไม่ทราบว่าใช้มาตรฐานเดี๋ยวกันทั้งหมดหรือเปล่ากรรมการหลายชุดความยากง่ายของคำถามแตกต่างกันแล้วแต่ใครจะเจอกรรมการชุดไหนเอาอะไรมาวัดว่าคนที่ผ่านกับคนที่ไม่ผ่านใครที่มีความเหมาะสมในการที่จะใด้ใบอนุญาตมากกว่ากัน นานาจิตตัง ขอความเป็นธรรมจงมีแก่บุคคลที่สอบมาแล้วหลายรอบแต่สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน
ความเห็น : 82  [25 มิ.ย. 2010]
พบกันใหม่ที่ www.thai Engineer 2009 .com หรือชมรมวิศวกรผู้ควบคุมงาน ขอเชิญชาวภาคีวิศวกรพิเศษครับ

ความเห็น : 81  [24 มิ.ย. 2010]
1.มีใบอนุญาตใบแรกสาขาอะไรก็ได้ เมื่อสอบได้เพิ่มขนาดงานไม่ต้องอบรมความพร้อมอีกระเบียบใหม่ ปีพ.ศ.2552 ซึ่งผมเป็นคนทำหนังสือให้คณะกรรมการสภาชุดที่ 3 ตีความ ปัจจุบันมีผลบังคับใช้แล้ว เพียงแต่ระบบในการแจ้งทางเวปไซด์ยังไม่พัฒนา ชอบขึ้นข้อความให้ท่านจ่าย 3000 บาทเพื่ออบรมความพร้อม(ระวังหลงกลเสียเงินฟรี) เพียงยื่นคำร้องต่อฝ่ายพัฒนาท่านก็ไม่ต้องสอบครับ
2.กรณียื่นสาขาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากคนละสาขาคนละลักษณะงานท่านสามารถยื่นได้เลย ผลงานไม่ต้องรอสามรถยื่นได้พร้อมกับสาขาโยธา ส่วนผลงานโปรดศึกษาจากคู่มือเล่มสีแดงเลือดหมูที่ท่านได้รับหรือจากหน้าเวปสภาวิศวกร
3.ชมรมของเรายินดีต้อนรับเพื่อแบ่งปันความรู้ได้ที่ www.thai Engineer 2009 .com หรือชมรมวิศวกรผู้ควบคุมงาน
ความเห็น : 80  [24 มิ.ย. 2010]
กรณียื่นขอขยายขอบเขตงาน ภาคีวิศวกรพิเศษ (โยธา) เพิ่มจากระดับที่ 1 เป็นระดับที่ 2 เมื่อทดสอบความรู้กับทางคณะกรรมการ ฯ ผ่านแล้ว จะต้องเข้าอบรมและทดสอบความพร้อมอีกครั้งหรือไม่ และถ้าหากมีความประสงค์ที่จะยื่นขอภาคีวิศวกรพิเศษ (สิ่งแวดล้อม) ซึ่งมีผลงาน ควบคุมงานเกี่ยวกับงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ภายในอาคาร เช่น ระบบท่อน้ำทิ้ง,น้ำเสีย,อากาศ รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนงานระบบดับเพลิงประกอบไปด้วย ท่อดับเพลิง,สปริงเกอร์ ,Fire pump,Jocky pump โดยส่วนใหญ่เป็นงานอาคารสาธารณะ คอนโดมิเนียม โรงแรม และอาคารเรียนของทางมหาวิทยาลัย ผลงานลักษณะเช่นนี้สามารถขอยื่นได้หรือไม่ อีกหนึ่งเรื่องครับไม่ทราบว่าจะสมัครสมาชิกชมรมวิศวกรผู้ควบคุมงานได้ที่ไหน รบกวนด้วยครับ

ขอบคุณครับ
ภาคีวิศวกรพิเศษ โยธา เชียงใหม่

ความเห็น : 79 หยิ่งในวิชาชีพ พย. [23 มิ.ย. 2010]
โอเคดีมากครับ ผมก็ใช้อยู่ พย. อ่ะ แต่ก็ได้ ภย. มาอีกหนึ่งใบแล้วครับ
แต่ก็ยังรักและหยิ่งในความสามารถของ ชาว พย. ที่อุตส่าห์ได้มาด้วยความที่เป็นคนพิเศษแท้ๆ ภูมิใจมากๆครับ ชาวภาคีพิเศษ คือ คนไม่ธรรมดาและก็ไม่ธรรมดาจริงผมลองกับพวกที่ชอบเห็น ชาว พย.ไม่อยู่ในสายตามาแล้วครับ
ความเห็น : 78 คอบ.วิศวกรรมโยธา พระจอมเกล้าพระนคร [23 มิ.ย. 2010]
ทำงานด้าน Cost Engineer และ Office Engineer ถือว่าอยู่ในขอบข่ายของ \"งานพิจารณาตรวจสอบ\" หรือไม่คับ ถ้าใช่ การสอบ หรือเกณฑ์การทดสอบมีอย่างไรบ้างคับ เพราะอ่านจาก คู่มือที่โหลดจาก Web Site ไม่ค่อยเข้าใจคับ ขอแบบภาษาแบบชาวบ้านคับ จบ คอบ.วิศวกรรมโยธา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทำงานมา 2 ปีพอดี
ความเห็น : 77  [19 มิ.ย. 2010]
หากต้องการทราบรายละเอียดมากกว่านี้เข้าเวปชมรมวิศวกรผู้ควบคุมงานพิมพ์***เกิ้ลภาษาไทยครับ มีผู้ตอบถามปัญหาให้กับท่านได้ละเอียดเนื่องจากมีผู้ได้รับอนุญาตขอบเขตงานและขนาดของสามัญในระดับภีพิเศษระดับที่ 3 ทั้งงานวางโครงการ งานควบคุมงานก่อสร้าง งานออกแบบคำนวณ งานพิจารณาตรวจสอบ หลายท่านที่ให้บริการตอบถามปัญหาฟรีสำหรับชาว พย.ครับ
ความเห็น : 76  [19 มิ.ย. 2010]
กรณีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารงานก่อสร้าง เทคโนโลยีก่อสร้าง อุตสากรรมศาสตร(โยธา,ก่อสร้าง) หรือวศ.บ ขอให้ท่านยื่นผลงานหลังจากได้รับใบแรกมาอย่างน้อย 1-2 ปี มีผลงานเคยก่อสร้างอาคารสูงมาอย่างน้อย 1-2 อาคาร(หากเป็นอาคารสูง 30 ชั้นขึ้นไปดีมากครับ (เคยมีสมาชิกยื่นผลงานควบคุมอาคาร 43 ชั้น 12 ชั้น 9 ชั้น ขอยื่นภาคีพิเศษระดับที่ 3 ได้รับอนุมัติให้สอบสัมภาษณ์อย่างเดียวก็มีครับขึ้นอยูกับคุณวุฒิและผลงานด้วยครับ)
ความเห็น : 75  [19 มิ.ย. 2010]
เรียนปรึกษาครับ ปัจจุบันผมได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วิศวกรรมโยธา ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะ ที่มีระยะห่างศูนย์เสาไม่เกิน 6 เมตร ความสูงรวมไม่เกิน 15 เมตร พื้นที่รวมทั้งอาคารไม่เกิน 2,000 ตร.ม. ยกเว้นงานรื้อถอน อยากถามว่า ถ้าต้องการขยายขอบเขตงาน เป็นควบคุมงานอาคารสาธารณะ ที่มีระยะห่างศูนย์เสาไม่เกิน 10 เมตร ความสูงรวมไม่เกิน 23 เมตร พื้นที่รวมทั้งอาคารไม่เกิน 10,000 ตร.ม. รื้อถอนได้ ขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างไรบ้างครับ สามารถขอยื่นได้เลยหรือว่าต้องมีผลงานประกอบหลังจากที่ได้ใบอนุญาตใบแรก

ขอบคุณครับ
ภาคีวิศวกรพิเศษโยธา เชียงใหม่

เรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับ ภาคีวิศวกรพิเศษที่ท่านได้รับทางสภากำหนดให้เป็นระดับที่ 1 หากท่านต้องการขอระดับที่ 2 หลังจากท่านได้ใบแรกเป็นระยะเวลา 1 ปีเป็นอย่างน้อย มีผลงานอาคารสาธารณะเพิ่มอีก 1 อาคาร เรียบเรียงผลงานของเดิมของระดับที่ 1 และเขียนเพิ่มเพื่อขอระดับที่ 2 คุณภาพผลงานในการขอระดับที่ 2 ต้องตรวจสอบผลงานเดิมที่ขอจากระดับที่ 1 หากเคยมีผลงานอาคารสูงกว่าแปดชั้น หรือผลงานที่ท่านทำเพิ่มมีความสูงกว่าแปดชั้นขึ้นไปท่านสามารถขอได้เลย ในกรณีที่ผลงานที่ท่านเพิ่มมาภายใน 1 ปีที่ยื่นไม่ถึงแปดชั้นอาจเป็นสี่ชั้นก็ได้ แต่มีข้อแม้ประวัติผลงานเดิมที่ท่านยื่นได้ระดับที่ 1 ต้องเคยมียื่นสูงกว่าแปดชั้นขึ้นไปถือได้ว่าคุณภาพผลงานดีครับ หากท่านต้องการใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษระดับที่ 3 ควบคุมงานได้ไม่จำกัดขนาด ต้องทดสอบข้อเขียนร่วมกับสามัญวิศวกร วิชาคำนวณโครงสร้าง หากผ่านต้องกับมาสอบสัมภาษณ์ กรณีของท่านต้องการทดสอบระดับที่ 2 สอบสัมภาษณ์เหมือนกับครั้งแรกแนวทางการสอบใกล้เคียงกับครั้งแรกครับไม่แตกต่าง
ความเห็น : 74  [19 มิ.ย. 2010]
เรียนปรึกษาครับ ปัจจุบันผมได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วิศวกรรมโยธา ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะ ที่มีระยะห่างศูนย์เสาไม่เกิน 6 เมตร ความสูงรวมไม่เกิน 15 เมตร พื้นที่รวมทั้งอาคารไม่เกิน 2,000 ตร.ม. ยกเว้นงานรื้อถอน อยากถามว่า ถ้าต้องการขยายขอบเขตงาน เป็นควบคุมงานอาคารสาธารณะ ที่มีระยะห่างศูนย์เสาไม่เกิน 10 เมตร ความสูงรวมไม่เกิน 23 เมตร พื้นที่รวมทั้งอาคารไม่เกิน 10,000 ตร.ม. รื้อถอนได้ ขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างไรบ้างครับ สามารถขอยื่นได้เลยหรือว่าต้องมีผลงานประกอบหลังจากที่ได้ใบอนุญาตใบแรก

ขอบคุณครับ
ภาคีวิศวกรพิเศษโยธา เชียงใหม่
ความเห็น : 73 777 [13 มิ.ย. 2010]
ต่อใบใบอนุญาตคงได้ยากขึ้นเนื่องจากภาคีมีจำนวนมากภาคีพิเศษคงต้องลดบทบาทลง
ความเห็น : 72 โจ้ [11 มิ.ย. 2010]
สวัสดีครับเพื่อนๆ พี่ๆ ที่มีความรู้เรื่อง กว.(พิเศษ) ที่เคารพทุกท่าน ผมมีเรื่องรบกวน สอบถามขอมูลเบื้องต้นครับ 1.ผมอยากทราบว่าผมทำงานด้านการทดสอบวัสดุ เช่น คอนกรีต เหล็ก หิน ดิน ทราย อื่นๆ บ้าง เป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว ในห้องปฎิบัติการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม ที่ภาควิชาครุศาตร๋โยธา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สามารถยื่นขอใบ กว. ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ได้หรือไม่ และถ้ายื่อขอ กว. ได้ ต้องทำอย่างไรบ้าง รบกวนแจ้งที่ นายปรีชา ทองด้วง โทร 0801043503 หรือ JJJ_6263@hotmail.com ขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ. โอกาสนี้ครับ
ความเห็น : 71  [05 มิ.ย. 2010]
พวก(พ. .... ) ภาคีพิเศษ นี่ มันอะไรกันนักกันหนา ปวดหัว
ความเห็น : 70 เล็ก [04 มิ.ย. 2010]
ดีมากครับ
ความเห็น : 69 วร [03 มิ.ย. 2010]
ผมสอบมา 5 ครั้งแล้วถึงจะผ่านเราต้องมีความอคทนค้วยครับ เตรียมเงินไว้เลย ครับ ค่าอบรมทดสอบความครั้งละ 3000 บาท. 3000x5=15000 บาท.เราได้มาแล้วเรามีความภาคภูมิใจมากครับ
ความเห็น : 68 พส. [03 มิ.ย. 2010]
วันที่ 8 มิถุนายน 2553 เวลา 17.00 น. มีทดสอบภาคีวิศวกรพิเศษสิ่งแวดล้อม
ความเห็น : 67 สามัญโยธา [02 มิ.ย. 2010]
เป็นกะทู้ที่ดี ความคิดเห็นก็หลากหลาย น่าชื่นชมมาก
ความเห็น : 66  [01 มิ.ย. 2010]
คห.65 กรุณารักษามารยาทวิศวกรที่ดี เห็นแก่พวกภาคีพิเศษด้วยครับ อย่าใช้คำที่ไม่สุภาพหรือดูหมิ่น กะทู้นี้ให้ความรู้ครับ ขอบคุณครับ
ความเห็น : 65 ภาฒิวุคีสาฒิภามัญสาคี  [29 พ.ค. 2010]
เปลี่ยนชื่อ โดยไม่มีคำว่าพิเศษจะได้ไหม เช่น ภาฒิ วุคี สาฒิ ภามัญ สาคี หรือสาคู ก็ได้ รู้สึกว่า พอมีคำว่าพิเศษแล้ว มัน ดู แปลกๆทะแม่ง คล้ายๆไม่ค่อยเต็ม อย่างเด็กพิเศษ หรือ คดีพิเศษ เช่น ภามัญวิศวกรเึครื่องกล หรือ สาคูวิศวกรโยธา
ความเห็น : 64 เอ็ม [27 พ.ค. 2010]
วันนี้ไปทดสอบความรู้ที่สภามาครับ ไม่ผ่านครับ รู้สึกแย่มาก
ความเห็น : 63 นายสมพร พิเศษโยธา กรุงเทพ [27 พ.ค. 2010]
ขอชมสำนักกฎหมายสภาวิศวกร ที่อนุญาตให้มีข้อมูล ที่ดีมากสำหรับพวกผม ที่เป็นวิศวกรตัวเล็กๆขอบเขตงานน้อย ได้มีโอกาสมุ่งมั่นในการขอขยายขอบเขตผลงาน และอยากทราบว่าทางสำนักกฎหมายมีตัวอย่างการเขียนขยายขอบเขตงานบ้างหรือไม่ เพราะผมเขียนไม่ถูกครับ
ความเห็น : 62 คนรักอุดร [26 พ.ค. 2010]
ขอบคุณเจ้าของกะทู้และสำนักกฎหมายจรรยาบรรณ เป็นอย่างสูงที่ทำให้เรื่องความลับดำมืด กระจ่างสว่างจ้าในใจผม ขอบคุณจริงๆ เผมหาข้อมูลอย่างนี้ไม่เคยเจอในเวปสภาเลย
ความเห็น : 61 สกุลรัตน์ อส.บ พระนครเหนือ [26 พ.ค. 2010]
ผมจบอส.บไฟฟ้ากำลังหลักสูตรไม่รับรอง จะขอภาคีพิเศษไฟฟ้ากำลังขอให้โยธาแนะนำได้ไหมครับ ขอควบคุมงานไฟฟ้ากำลัง
ความเห็น : 60 สมาน เครื่องกล [26 พ.ค. 2010]
ผมมีใบอนุญาต ภาคีวิศวกรพิเศษเครื่องกล 1 ใบ ตอนี้สอบขยายขอบเขตผ่านแล้ว ต้องรออบรมความพร้อม อีกครั้งเพราะมีหนังสือแจ้งมาให้ชำระเงิน3000 บาท ผมต้องดำเนินการต่อไปอย่างไรหรือทำเหมือนเดินแบบที่เคยได้ครั้งแรก ฃช่วยแนะนำหน่อยครับผม
ความเห็น : 59 วัชลินทร์ [24 พ.ค. 2010]
ดีมากเลยครับ สำหรับข้อมูลที่ดีๆ อย่างนี้

ขอชมว่าเป็นข้อมูลที่เหมาะสมกับที่มาลงไว้

ในกระทู้ของสภาวิศวกรมากๆ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณที่ช่วยกันยกระดับ

ความน่าเชื่อถือของสภาวิศวกรของเราครับ
ความเห็น : 58 พย.ชาวประจวบคีรีขันธ์ [23 พ.ค. 2010]
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกะทู้ ท่านเป็นคนใจดีแบ่งปันความรู้ให้ท่านอื่นผมชาวภาคีพิเศษ ขอบพระคุณครับ
ความเห็น : 57 ชัยรัตน์ [18 พ.ค. 2010]
เจ้าของกะทู้โปรดทราบ การออกมาแผยแพร่ข้อมูลของชาวภาคีพิเศษ ผมว่าเดี๋ยวท่าอื่นรู้แกวหมดแห่มาขอกันใหญ่ ทำให้เสื่อมได้นะครับ เพลาลงหน่อยครับ
ความเห็น : 56  [18 พ.ค. 2010]
ขอเชิญชวนภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ร่วมกันเสนอผลงานเพื่อเข้าสอบใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาสิ่งแวดล้อม ต่อไปงานก่อสร้างอาคารใหญ่ท่านต้องทำงานด้านระบบบ่อบำบัดน้ำเสียด้วยดังนั้น ต้องวิศวกรผู้ควบคุมงานสิ่งแวดล้อม จะได้ทำหน้าที่ ทั้งควบคุมโครงสร้างและควบคุมการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ไปพร้อมๆกันเลย ขณะสิ่งแวดล้อมมาแรงครับ
ความเห็น : 55  [18 พ.ค. 2010]
ขอแสดงความยินดีกับคุณรณรงค์ กระจ่างยศ ที่สอบข้อเขียนงานวางโครงการ หรืองานวางแผนการก่อสร้าง ผ่านเป็นงานของภาคีวิศวกรพิเศษขอบเขตงานสามัญวิศวกรโยธา ซึ่งต่อไปสามารถทำงานในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ ก่อสร้างงานอาคารไหรือวิศวกรโครงการได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย วันนี้ 18 พ.ค.53 คุณรณรงณ์ กระจ่างยศ ได้สอบสัมภาษณ์ผ่าน งานวางโครงการ ขอแสดงความยินดีต่อประธานชมรมวิศวกรผู้ควบคุมงาน เป้าหมายต่อไป ภาคีวิศวกรพิเศษ ขอบเขตงานวุฒิวิศวกร งานให้คำปรึกษาด้านอาคารสาธารณะ สู้ต่อไปครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นน้องๆ
ความเห็น : 54  [18 พ.ค. 2010]
คห.50 ข้อความไม่ชัดเจน ท่านจะของานขยายขอบเขตลักษณะงานของสามัญวิศวกรโยธา ด้านไหนครับ เช่น
1.งานออกแบบคำนวณอาคาร
2.งานควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
3.งานวางโครงการหรืองานวางแผนงานก่อสร้าง
งานทั้ง 3 ลักษณะนี้ การเขียนขอนุญาตมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของท่านเอง การอธิบายให้กับท่านต้องมีแนวทางที่ขอครับ เพราะแต่ข้อมีความแตกต่างกันอธิบายไม่เหมือนกันครับ แต่ที่แน่นอนท่านต้องถูกส่งสอบพร้อมกับสามัญวิศวกรครับ
ความเห็น : 53 mini-eng [17 พ.ค. 2010]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เปิดอบรม มินิ-วิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า
การจัดการพลังงาน
ติดต่อ 8892225 ต่อ 6511 0802626780
ความเห็น : 52 ชาคร [16 พ.ค. 2010]
กระผมเคยได้ยินเพื่อนๆคุยกันเรื่องภาคีพิเศษ พึ่งจะรู้แจ้งเห็นจริงก็วันนี้ แต่ยังสงสัยว่าเราจะเอาผลงานที่ทำมาเขียนแบบไหนดี บอกตรงๆผมไม่เข้าใจวิธีการเขียนผลงาน รบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วย
ความเห็น : 51 ผู้เข้าสอบ [13 พ.ค. 2010]
วันจันทร์ที่ 17 พ.ค. 2553 มีการจัดสอบภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธาครับเพื่อนๆสมาชิก ขอให้ผ่านกันทุกคน
ความเห็น : 50 น้องๆๆภาคีพิเศษ [13 พ.ค. 2010]
อยากทราบแนวทางข้อสอบ การขยายขตงานระดับสามัญครับ มีไหมครับ จะได้เตรียมตัวถูกทาง กำลังคิดว่าจะไปยื่นเดือนหน้าครับ รุ่นพี่ที่อ่านเจอกรุณาด้วยครับ ช่วยด้วย
ความเห็น : 49 สาคร  [12 พ.ค. 2010]
ประสบการณ์เขียนแบบคอมพิวเตอร์ ประมาณราคาประมูลงาน 5 ปี ควมคุมงานก่อสร้าง 1 ปีจะขอใบ ก.ว. ด้านไหนได้บ้างครับผมทำงานมาแล้ว 6 ปี
ความเห็น : 48  [10 พ.ค. 2010]
ผมจะตอบคำถามท่านทั้งหลายในกะทู้เท่านั้นครับ งดเบอร์โทรและอีเมล์ส่วนตัวครับ
ความเห็น : 47  [10 พ.ค. 2010]
มีวิศวกรจำนวนมากที่ทำงานผิดกฎหมายจรรยาบรรณ โดยเฉพาะภาวิศวกรและภาคีวิศวกรพิเศษ ที่ทางหน่วยงานหรือต้นสังกัดแต่งตั้งให้ทำหน้าที่วิศวกรโครงการ ส่วนใหญ่ทำงานผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวทำงานเกินขอบเขตงานวางโครงการหรือวางแผนงานก่อสร้างเป็นงานขอบเขตของสามัญวิศวกร
ความเห็น : 46  [10 พ.ค. 2010]
ขอแสดงความยินดีกับคุณรณรงค์ กระจ่างยศ ที่สอบข้อเขียนงานวางโครงการ หรืองานวางแผนการก่อสร้าง ผ่านเป็นงานของภาคีวิศวกรพิเศษขอบเขตงานสามัญวิศวกรโยธา ซึ่งต่อไปสามารถทำงานในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ ก่อสร้างงานอาคารไหรือวิศวกรโครงการได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย และขอให้สอบสัมภาษณ์ผ่านด้วยดีครับ
ความเห็น : 45 จากCM พย.โยธา [09 พ.ค. 2010]
ปัจจุบันใบอนุญาตของภาคีพิเศษ ที่มีวงเล็บห้ามรื้อถอน เพราะเดี๋ยวนี้ทุบตึกเก่าแล้วสร้างใหม่กันเยอะ กรรมการกลัวว่าท่าน ไม่เข้าใจพฤติกรรมของโครงสร้าง ตึกอาจถล่มได้ น่าเห็นใจภาคีพิเศษรุ่นใหม่โดนกำจัดสิทธิเยอะขึ้นทุกวัน รุ่นเก่าสามารถคุมงานรื้อถอนได้ ต่อไปของมีวงเล็บห้ามดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร สามารถคุมสร้างได้อย่างเดียว คงวังเวงพิลึก
ความเห็น : 44 โฟร์แมนอาวุโส [09 พ.ค. 2010]
ผมไปสอบมาแล้วครับ ยื่นผลงาน 12 ปี ผลคือสอบไม่ผ่าน ผมต้องกลับมาเตรียมตัวอ่านหนังสือใหม่ จะนัดสอบครั้งต่อไปตอนนี้ความมั่นใจของผมไม่เต็มร้อยแล้วครับ ครั้งแรกผมพกความมั่นใจ100% สอบอีกรอบกลัวเหมือนครั้งแรก จะแนะนำอย่างไรดี
ความเห็น : 43 ชายจักรกล [08 พ.ค. 2010]
อยากได้พิเศษเครื่องกล บอกได้หรือป่าว
ความเห็น : 42 ระดาวัลย์ [08 พ.ค. 2010]
รบกวน อธิบายส่วนตัวจ๊ะ บอกเมล์หน่อย
ความเห็น : 41 วรรณ นายช่างโยธา [08 พ.ค. 2010]
ดิฉันทำงานเป็น นายช่างโยธา อบต. จังหวัดพิจิตร อยากได้ใบก.ว. แต่เริ่มต้นไม่ถูกค่ะ สภาช่วยอนุเคราะห์ เนื่องอ่านจากระเบียบหลายครั้งในเวปไซด์หน้าแรกของสภาเข้าใจ จะโทรไปถามค่ะ
ความเห็น : 40 วิศวกร กรมทางหลวง [08 พ.ค. 2010]
วันนี้วันหยุดได้เข้ามาอ่าน เรื่องของชาวภาคีพิเศษ ผมได้รับใบอนุญาตภาคีโยธา สงสัยมากเวลาบริษัทเปิดรับสมัครพนักงานวิศวกรโยธา จะระบุเสมอว่าใบอนุญาต ระดับภาคี และมาเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วว่าภาคีพิเศษไม่ได้ตำกว่าภาคี เพียงแยกประเภท ลักษณะ งานและขนาด มีวิธีการเลื่อนระดับหรืออาจเรียกว่าขยายขอบเขตงานไม่เหมือนกับผู้เรียนวิศวกรรมศาสตร์ ทางสภาน่าจะเชิญชวน พนักงานเทศบาล พนักงานอบต. พนักงานอบจ. เหล่านายช่างโยธาทั้งหลาย เข้ามาอยู่เป็นสมาชิกเพื่อควบคุมการทำงานทางวิชาชีพ ให้เป็นไปตามกฎหมายน่าดีจะดีมาก ชาวกันนะครับ สำหรับกรมทางหลวงหากจะเลื่อนตำแหน่ง ต้องมีใบ พย. จึงสามารถเลื่อนได้ระเบียบของกรมกำหนดไว้เลย นายช่างโครงการที่มาจากปวส.ทำงานเก่งหลายคนนะครับสำหรับกรมของเรา
ความเห็น : 39  [07 พ.ค. 2010]
อ่านอีกครั้งภาคพิเศษ นี้แหละใบอนุญาตของท่าน ไม่เกินระดับภาคี
1. ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะสูงไม่เกินยี่สิบสามเมตร ระยะห่างศูนย์เสาไม่เกินสิบเมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่เกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร
2.ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะสูงไม่เกินยี่สิบสามเมตร ระยะห่างศูนย์เสาไม่เกินสิบเมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่เกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร(ห้ามรื้อถอน)
3.ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะสูงไม่เกินยี่สิบเมตร และสูงไม่เกินห้าชั้น
4.ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะสูงไม่เกินสิบห้าเมตร และสูงไม่เกินสี่ชั้น
5.ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะสูงไม่เกินสิบสองเมตร และสูงไม่เกินสามชั้น
6.ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะสูงไม่เกินสิบห้าเมตร ระยะห่างศูนย์เสาไม่เกินหกเมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่เกินสองพันตารางเมตร
7.ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะสูงไม่เกินสิบห้าเมตร ระยะห่างศูนย์เสาไม่เกินหกเมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่เกินสองพันตารางเมตร(ห้ามรื้อถอน)
***หากต้องการมากกว่านี้ ควบคุมงานก่อสร้างทุกขนาด ต้องขอขยายขอบเขตงานระดับสามัญ สอบข้อเขียนแลว้จึงสอบสัมภาษณ์
ความเห็น : 38  [07 พ.ค. 2010]
ตอบความเห็นที่ 21 การที่คณะกรรมการให้ท่านคุมงานได้นิดเดียว อันนี้ผมไม่เห็นด้วยกับท่านคณะอนุกรรมการ นานแล้ว การกำหนด ความสูง กำหนดระยะศูนย์เสา กำหนดพื้นที่ก่อสร้าง และกำหนดห้ามรื้อถอน แม้เหตุผลของท่านจะบอกว่าเป็นการอนุญาตให้ภาคีพิเศษเตรียมความพร้อมในการเป็นวิศวกรควบคุม ท่านลองไปอ่าน คห.27 ซึ่งผมได้อธิบายขอบเขต ผมจึงเข้าใจว่าขอใบแรกขอบเขตงานไม่เกินกว่าระดับภาคีเพราะภาคุมได้แปดชั้น (ยังไงภาคีพิเศษ ขอบเขตงานระดับภาคี)ก็ไม่มีทางเท่าภาคีอยู่ดี ยกเว้นข้ามขอบเขตไปสู่ระดับสามัญ(พิเศษขอบเขตสามัญ) หากคณะกรรมการจะกรุณาพี่น้องชาวภาคีพิเศษ ผมคิดว่าออกใบอนุญาต กำหนดควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะสูงไม่เกินยี่สิบเมตร และสูงไม่เกินห้าชั้น เป็นระดับขั้นตอนแรกน่าจะภาคภูมิใจมากกว่าและทำงานอาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้นได้แน่นอน ต่อไปครั้งที่ 2 ขยายเป็นยี่สิบสามเมตร ไม่เกินแปดชั้น เท่าภาคี ขอบคุณครับ
ความเห็น : 37  [07 พ.ค. 2010]
ตอบความเห็นที่ 22 การที่ท่านยื่นขอขยายขอบเขต งานควบคุม ท่านควรติดต่อ คุณยุทธชัย งานทะเบียนอนุญาต หรือคุณวิราช คุณหนึ่ง คุณเทพิน เจ้าหน้ารุ่นเก่าเหล่านี้ เข้ามาทำงานเตรียมงานตั้งแต่สภาวิศวกรเริ่มก่อตั้งซึ่งท่านเหล่านี้ปฎิบัติหน้าที่มาตั้งแต่สภาวิศวกร อาศัยเตรียมงานอยู่ที่ กองงานก.ว. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย บางขุนพรหม ท่านจะได้รับทราบข้อมูลเป็นอย่างดีครับ การที่ท่านให้เจ้าหน้ายื่นผลงานไปให้กรรมการตรวจสอบ ดีแล้วครับ เจ้าหน้าที่บางท่านอาจจะยังใหม่ไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ของภาคีพิเศษก็เป็นได้ ต้องปล่อยวางครับ ผมเองยังเคยถูกเจ้าที่ฝ่ายพัฒนาตะคอก เคยร้องเรียนคุณปนัดดา ผมว่างั้นแหละครับ ปล่อยวางครับเจ้าหน้าที่ดี มีเยอะครับ แต่ผมขอให้เหตุผลนะครับเนื่องจากสมาชิกของสภามีร่วม 2 แสนและเพิ่มขึ้นตามลำดับ เจ้าหน้าที่สภามีแค่หยิบมือเดียวคิดแล้วก็หน้าเห็นใจนะครับอภัยได้ก็ดีนะครับ ขอบคุณครับสำหรับคำถาม คห.22
ความเห็น : 36  [07 พ.ค. 2010]
ตอบความเห็นที่ 28 ขอแนะนำให้ท่านสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกรดีกว่าครับเนื่องจากท่านถือใบอนุญาตภาคี ดีอยู่แล้วครับ แต่ถ้าท่านยืนยันจะขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ในระดับสามัญงานออกแบบก็ได้เพียงแต่ไม่ครอคลุมงานทั้งหมดนะครับ เช่นขออกแบบงานอาคาร หากสอบผ่านก็ออกแบบได้เฉพาะงานอาคาร จะออกแบบงานถนนสะพานไม่ได้ครับ เนื่องภาคีพิเศษเป็นการขอตามประสบการณ์ แต่ถ้าท่านมีประสบการณ์งานสะพานจะมาของานออกแบบอาคารก็ไม่ได้ ตอบให้กะชับคือท่านมีประสบการณ์งานด้านใดที่ท่านถนัดก็ขอตามนั้น แม้ท่านเป็นภาคีพิเศษ แต่การเข้าสอบท่านต้องสอบพร้อมกับสามัญวิศวกร ดังนั้นผมคิดว่าท่านใชวุฒิภาคีขอยื่นสอบกับสามัญดีกว่าในกรณีของท่านนะครับ
ความเห็น : 35 พิเศษ [07 พ.ค. 2010]
ผมได้รับอนุญาต พิเศษโยธาตั้งแต่ปีพ.ศ.2539 ควบคุมอาคารสูงไม่เกิน 5 ชั้น และสูงไม่เกินยี่สิบเมตร ต้องการได้ใบอนุญาตควบคุมอาคารสูงไม่จำกัดขนาด ต้องทำผลงานแบบไหนครับ ขอความกรุณาช่วยขยายความครับ
ความเห็น : 34 ภาคีวิศวกรโยธา  [07 พ.ค. 2010]
ผมได้ใบอนุญาต ภย. และ พย.4710 2 ใบ ใบแรกควบคุมระดับภาคี ใบที่2 ควบคุมงานระดับภาคีพิเศษ ขอบเขตงานควบคุมอาคารสาธารณะไม่จำกัดขนาด(ขอบเขตควบคุมงานของสามัญวิศวกร) พอใจในระดับหนึ่งครับ อยากได้ สย.ต้องรอต่อไป
ความเห็น : 33 เด็กภาคกลาง [07 พ.ค. 2010]
อธิบายเรื่องขอบเขตใบอนุญาต ที่ออกให้งานควบคุมอาคาร ผมได้รับใบอนุญาต ให้ควบคุมงานอาคารสาธารณะไม่เกินยี่สิบสามเมตร ยังมีข้อจำกัดด้านศูนย์เสา และพื้นที่ก่อสร้าง (ห้ามรื้อถอน) ทำอย่างไรถึงจะคุมงานได้แปดชั้น โดยไม่ต้องมีข้อความต่อท้ายในใบอนุญาตครับ
ความเห็น : 32 เด็กภาคกลาง [07 พ.ค. 2010]
ขอบคุณสำนักกฎหมายที่ให้การสนับสนุน และขอบคุณเจ้าของกะทู้ ผมอยากรู้จักครับ จากภาคีพิเศษ นครสวรรค์ พอผมอ่านกะทู้ผมเข้าใจขึ้นมากเลยครับ เมื่อก่อนถามใครก็ได้รับคำตอบแบบไม่เข้าใจ เราจะขยายขอบเขตอย่างไรบ้าง ทำแบบไหน ช่วยสงเคราะหด้วยครับพี่
ความเห็น : 31 พิเศษต่างจังหวัด [07 พ.ค. 2010]
รู้สึกชอบกะทู้นี้มากครับ ภาคีพิเศษที่ใครเห็นว่าตำต้อย อ่านกะทู้นี้แล้วผมว่าเอาดีเฉพาะทางสามารถทำให้รู้สึกดีขึ้นมาก
ความเห็น : 30 วิศวะรีไทร์ [07 พ.ค. 2010]
มีคุณสมบัติหรือไม่? ผมเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย(เรียนภาคปกติสายวิทย์และสอบเทียบได้) เข้าเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา 4 ปี แต่เรียนไม่จบถูกรีไทร์ตอนจบปีที่สาม จากนั้นก็ได้ออกมาทำงานในวงการก่อสร้างสายควบคุมงาน(เป็นงานอาคาร) ขณะนี้ผมมีประสบการณ์ในการทำงาน 12 ปี จึงอยากเรียนถามท่านเจ้าของกระทู้ว่า ผมมีคุณสมบัติที่จะยื่นขอภาคีพิเศษได้หรือไม่ ถ้าได้ขอรบกวนท่านให้แนวทางในการปฎิบัติด้วยครับ ถ้าไม่ได้ต้องเพิ่มเติมอะไรบ้างเพื่อให้เข้าข่ายของการขอภาคีพิเศษ (อีกแนวทางหนึ่งที่ผมคิดไว้ คือกลับไปเรียนใหม่ภาคพิเศษสำหรับคนทำงานแล้ว) ขอขอบคุณเจ้าของกระทู้และท่านผู้รู้ทั้งหลายรวมถึงสภาวิศวกรที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากกับเพื่อนร่วมอาชีพครับ
ความเห็น : 29 แขงการทางปราจีนบุรี [07 พ.ค. 2010]
มีข้อมูลอธิบายกว่านี้ได้ไม่ครับ ผมก็พิเศษ
ความเห็น : 28 ปลา [07 พ.ค. 2010]
ผมถือใบอนุญาตภาคีโยธาและภาคีพิเศษโยธา สอบสามัญแล้วแต่ยังไม่ผ่าน ดังนั้นจึงอยากลองสอบขยายขอบเขตของภาคีพิเศษในสาขาคำนวณออกแบบ จะต้องดำเนินการอย่างไร และสามารถคำนวณออกแบบได้เช่นเดียวกับสามัญหรือไม่อย่างไรครับ
ความเห็น : 27  [06 พ.ค. 2010]
การขอใบอนุญาตครั้งแรกไม่เกินกว่าระดับภาคี มีระเบียบภายในที่ท่านทั้งหลายไม่ทราบ ไม่ว่าท่านจะขอออกแบบคำนวณ หรือขอควบคุมงานก่อสร้าง แต่ละท่านผมขอยืนยันได้เลยว่า งานที่ได้รับไม่เท่าเทียมกันทุกคน เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ จำนวน 3 ท่านเป็นผู้พิจารณาให้คะแนน ที่ข้าพเจ้าพบบ่อยในใบอนุญาตของเพื่อนสมาชิกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ส่วนมากเป็นงานควบคุมการก่อสร้าง เช่น ตัวอย่างดังต่อไปนี้(อธิบายอย่างย่อ)
1. ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะสูงไม่เกินยี่สิบสามเมตร ระยะห่างศูนย์เสาไม่เกินสิบเมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่เกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร
2.ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะสูงไม่เกินยี่สิบสามเมตร ระยะห่างศูนย์เสาไม่เกินสิบเมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่เกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร(ห้ามรื้อถอน)
3.ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะสูงไม่เกินยี่สิบเมตร และสูงไม่เกินห้าชั้น
4.ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะสูงไม่เกินสิบห้าเมตร และสูงไม่เกินสี่ชั้น
5.ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะสูงไม่เกินสิบสองเมตร และสูงไม่เกินสามชั้น
6.ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะสูงไม่เกินสิบห้าเมตร ระยะห่างศูนย์เสาไม่เกินหกเมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่เกินสองพันตารางเมตร
7.ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะสูงไม่เกินสิบห้าเมตร ระยะห่างศูนย์เสาไม่เกินหกเมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่เกินสองพันตารางเมตร(ห้ามรื้อถอน)
การที่ภาคีวิศวกรพิเศษได้รับใบอนุญาตแบบมีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ ถึงอย่างไรก็แล้วแต่การได้รับใบอนุญาตดังกล่าวไม่อาจเทียบกับภาคีวิศวกรได้ ขอบเขตงานอาคารของภาคีวิศวกรสาขาโยธา ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะได้ไม่เกินแปดชั้น (ภาคีไม่มีการจำกัดพื้นที่ ไม่จำกัดระยะห่างศูณย์เสา แต่จำกัดความสูงไม่เกินแปดชั้นหรือภาษากฏหมายอาคารแปดชั้นสูงไม่เกินยี่สิบสามเมตรเท่านั้นเอง)
ดังนั้นภาคีวิศวกรพิเศษไม่ต้องท้อแท้มุ่งมั่นต่อไปขอขยายขอบเขตงานควบคุมอาคารระดับสามัญวิศวกร
ความเห็น : 26  [06 พ.ค. 2010]
ใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ ลำดับขั้นตอนสำหรับท่านที่เพิ่งขอครั้งแรก และเป็นใบแรกของท่าน มีดังนี้
สมัครเป็นสามาชิกสภาวิศวกร สามัญสมาชิก หรือวิสามัญสมาชิก ค่าสมัครสมาชิกปีละ200 ถ้าสมัคร 5 ปีก็1000 บาท พร้อมยื่นบัญชีปริมาณผลงาน ใช้ระยะเวลาการพิจารณาผลงาน 2-3 เดือน ขั้นตอนนี้การพิจารณาบางท่านก็ผ่าน บางท่านก็ไม่ผ่านกรรมการจะขอเอกสารเพิ่มเติมจากผลงานที่ท่านยื่น เช่นเอกสาร แบบก่อสร้าง สัญญาก่อสร้าง หรือรูปถ่ายขณะการก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับลำดับผลงานที่ท่านยื่น แล้วจึงนัดสอบ พร้อมชำระเงินค่าทดสอบความรู้ 1500 บาท ณ.วันทดสอบ
เมื่อสอบผ่าน ณ.วันทดสอบต้องรอผลการพิจารณาประมาณ 1 เดือนเพื่อให้กรรมมีมติในที่ประชุมประจำเดือน จากนั้นจะมีจอหมายหรือลงเวปไซด์สภาให้ท่านชำระค่าอบรมทดสอบความพร้อม อีก 5 วิชา ตามรุ่นที่เปิดรับการอบรมรุ่นละไม่เกิน 350 คนหรืออาจรับได้มากกว่าอีกนิดหน่อย ถ้าชำระค่าอบรมทันอย่างเร็วที่สุด ประมาณ 3 เดือน หากผ่านการอบรมรอประมาณ 1-2 เดือน จะมีหนังสือให้ไปชำระค่าใบอนุญาต 1000 บาท จึงจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมใบอนุญาต
ในทางกลับกันถ้าท่านขอใบอนุญาตใบที่ 2 ท่านไม่ต้องอบรมความพร้อมรอไปจ่ายเงินค่าใบอนุญาตได้เลยถ้าท่านสอบผ่านจากคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ใช้
ความเห็น : 25  [06 พ.ค. 2010]
การพิจารณาผลงานว่าท่านจะได้รับใบอนุญาตขอบเขตงาน เท่าใดเป็นอำนาจของคณะอนุกรรมการผู้สอบภาคีวิศวกรพิเศษ เป็นผู้ให้คะแนน เมื่อผ่านแล้วเสนอที่ประชุมกรรมการสภาวิศวกรประจำเดือนจึงพิจารณาอนุมัติต่อไป
ความเห็น : 24  [06 พ.ค. 2010]
มีหลายท่านไม่ทราบว่าการรับรองผลงานนั้นๆ สามัญวิศวกรโยธาสามรถเซ็นรับรองผลงานที่ภาคีวิศวกรพิเศษ เขียนมาแล้วยื่นต่อสภาได้เลย นับเป็นการเข้าใจผิดและทำให้เสียเวลาเริ่มนับหนึ่งใหม่ การเขียนปริมาณผลงานนั้น หากท่านทำงาน เริ่มนับผลงาน วัน เดือน ปีพ.ศ.2532 - วัน เดือน ปีพ.ศ.2534 ผู้เซ็นรับรองผลงานต้องเป็นสามัญที่ไดรับอนุญาต ก่อนท่านภาคีพิเศษผู้ยื่นคำขอ เช่นผู้รับรองเป็นสามัญ ปีพ.ศ. 2531 จึงถือว่ารับรองบัญชีแสดงปริมาณผลงานได้สมบรูณ์ หากท่านให้สามัญวิศวกรที่ได้รับอนุญาต ปีพ.ศ 2552 ผลงานที่ภาคีวิศวกรพิเศษยื่นต่อสภามีอันตกไปไม่สมบรูณ์ครับ
ความเห็น : 23 หญิง ก่อสร้าง เทคนิคเชียงใหม่ [06 พ.ค. 2010]
ขอบคุณผู้เขียน ช่วยบรรยายปริมาณผลงานด้วยนะค่ะ
ความเห็น : 22 วิศวกรพิเศษคนหนึ่ง [06 พ.ค. 2010]
ผมไปขอขยายขอบเขตควบคุม เจ้าหน้าที่ที่สภาไม่เข้าใจรายละเอียดนี้ครับว่าสามารถขอขยายขอบเขตได้ ผมพยายามอธิบาย ผมกลัวเจ้าหน้าที่จะโกรธ
เลยขออนุญาตให้ส่งผลงานให้คณะกรรมการพิจารณา ต้องขอบคุณมาณ.โอกาสนี้ครับ
ความเห็น : 21 ช่างสราวุธ อบต.โนนสุวรรณ แดนอีสาน [06 พ.ค. 2010]
ผมได้รับอนุญาตให้ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ได้น้อยมาก แถมมีวงเล็บห้ามรื้อถอน สามารถขยายงานเพิ่ม ผมต้องทำอย่างไรบ้าง และถ้าเป็นไปได้ผมขอเบอร์โทรหรืออีเมล์ได้ป่าว จะได้คุยสะดวก
ความเห็น : 20 เด็ก ปวท.ก่อสร้าง/สถาปัตย์ [06 พ.ค. 2010]
ดีมากเลยครับ ผมขอขอบคุณท่านที่ให้ข้อมูลแก่วิศวกรพิเศษผู้น้อยและขอรบกวน ขยายอธิบายเทคนิคให้ลึกซึ้งกว่านี้ได้ไหมครับท่านผู้อาวุโส
ความเห็น : 19 พย.เช่นกันครับพี่ [06 พ.ค. 2010]
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
ความเห็น : 18 ขวัญ [06 พ.ค. 2010]
สงสัยมานาน ขอบคุณครับ
ความเห็น : 17 สำนักกฎหมาย สภาวิศวกร [05 พ.ค. 2010]
ขออนุญาตปักหมุดเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกท่านอื่น ๆ ต่อไป
ความเห็น : 16 ช่างสาธิต (พย.) [04 พ.ค. 2010]
ผมได้มาแล้ว 1 ใบพึ่งเข้าใจกับท่านที่โพสท์ข้อความนี้และครับ ว่าเราสามารถขยายขอบเขตงานได้อีก ขอบคุนสำหรับเรื่องที่ดีๆ
ความเห็น : 15 ศรัญ [04 พ.ค. 2010]
ขอบคุณสำหรับบทความที่ดี
ความเห็น : 14 บริหารงานก่อสร้าง [03 พ.ค. 2010]
ดีมากครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่สร้างสรรค์
ความเห็น : 13 อส.บ โยธา [02 พ.ค. 2010]
ไม่อยากสอบ สอบ 2 ครั้งแล้ว ไม่ให้ผ่านทั้งที่ผมคิดว่าผมสอบไนครับ
ความเห็น : 12 ยม [30 เม.ย. 2010]
ออกมาแผยแพร่หมดเดี๋ยวไมขลังนะ
ความเห็น : 11  [29 เม.ย. 2010]
ที่โพสท์ข้อความ มาให้อ่านเพราะเห็นว่าชาวภาคีพิเศษ ที่อยากจะขอรับใบอนุญาต สอบถามมาในกะทู้อื่น อาจได้รับคำตอบที่ไม่ถูกต้อง และไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ ประกอบกับหลายปีมานี้พบเจอชาวภาคีพิเศษหลายท่ายยังคงถือใบอนุญาต ใบเดียวไม่ขอขยายขอบเขตงานหรืออาจจะเป็นเพราะไม่ทราบขั้นตอนวิธีการ หรือไม่ทราบว่าสามารถทำได้ หรือคิดว่าภาคีพิเศษขอคุมงานได้อย่างเดียว หรือคิดว่าขอไปเขาก็ไม่ให้ หรือคิดว่าขี้เกียจขอเอาไปทำไม หรือคิดว่าข้อมูลข่าวสารของสภาไม่ชัดเจน หรือคิดว่าขั้นตอนการการเขียนผลงาน เทคนิคการเขียนไม่เข้าใจ หรือคิดว่าถามใครแล้วไม่เข้าใจประเภท และลักษณะงาน งานและขนาด หรือคิดว่าการสอบสอบอย่างไร หรือคิดว่าขอบเขตงานที่ให้น้อยมาก หรือคิดว่าอยุ่เฉยๆดีกว่า ก็แล้วแต่นะครับนานาจิตตัง สำหรับท่านที่ต้องการถามได้ครับ
ความเห็น : 10 ภาคีพิเศษ [28 เม.ย. 2010]
ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูล ผมอยากทราบวิธีการขอขยายขอบเขตงานภาคีวิศวกรพิเศษ(ขอบเขตงานสามัญวิศวกร) มีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ ขอแนวทางงานควบคุมการก่อสร้างครับผม
ความเห็น : 9  [28 เม.ย. 2010]
ปัจจุบันมีการเปิดอบรมภาคีวิศวกรพิเศษ ที่พระจอมเกล้าธนบุรี และที่ว.ส.ท. สองแห่งแล้ว น่าลองนะครับสำหรับผู้สนใจจริง
สำหรับผมไม่เคยอบรมหรอกครับค้นคว้าเอาเอง ค่อยเป็นค่อยไป เข้าสอบบ่อยๆ รู้ไปเองแหละครับ อีกอย่างอย่าไปสนใจคำถามที่ ว่าภาคีวิศวกพิเศษในวงการไม่ยอมรับ ผมว่าไม่ใช่หรอกครับอยู่ที่ตัวเรามีดีในตัวเองขนาด ไม่ต้องอาย ไม่รู้ถามผู้รู้ อ่านหนังสือ ถาววิศวกรรุ่นพี่ๆ โครงการใหญ่ อาคารสูงๆ ผมเซ็นคุมงานร่วมกับสมัญสถาปนิก สามัญเครื่องกล สามัญไฟฟ้ากำลัง มีผมคนเดียวเป็นภาคีวิศวกรพิเศษ พี่สามัญท่านเข้าใจ เจ้าของงานเข้าใจ วิศวกรที่ปรึกษาเข้าใจ ก็โอเคนะครับ การจะให้คนอื่นยอมรับเรา เราต้องยอมรับคนอื่นก่อน ไม่มีใครเก่งหรือดีเสมอไป ทุกคนต้องหมั่นขวนขวายหาความรู้
ความเห็น : 8  [28 เม.ย. 2010]
ภาคีพิเศษ มีความพิเศษอีกอย่าง เช่นท่านเป็นวิศวกรโยธา ระดับภาคี ทำงานจนมีความรู้ความชำนาญงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ท่านสามารถขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษสาขาไฟฟ้ากำลังก็ได้นะครับเป็นการขอใบอนุญาตข้ามสาขา ท่านมีสิทธิทำได้ หรือเป็นภาคีวิศวกรพิเศษสาขาโยธา ท่านก็สามารถขอภาคีพิเศษสาขาสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน
ท่านใดสนใจ เทคนิคการเขียนผลงาน เทคนิคการสอบ ถามมาได้เลยจะตอบในกะทู้
ความเห็น : 7  [28 เม.ย. 2010]
คห. 6 แก้ไข ตอนนี้มารู้จัก ภาคีวิศวกร เป็น ตอนนี้มารู้จักภาคีวิศวกรพิเศษแทนนะครับ
ความเห็น : 6  [28 เม.ย. 2010]
ตอนนี้มารู้จัก ภาคีวิศวกร (ขอบเขตงานวุฒิวิศวกร) มีแนวทางอย่างไร
หากท่ามุ่งมั่นทำงานด้านอาคารแล้วจงทุ่มเทให้เต็มที่ เอาดีทางนี้ไปเลย ขั้นตอนสำหรับการพัฒนาตามแนวทางนี้คือ
1.ต้องได้รับอนุญาต งานควบคุมการก่อสร้างอาคารทุกขนาด
2.ต้องได้รับอนุญาตงานออกแบบคำนวณอาคาร
3.ต้องได้รับอนุญาตงานวางโครง หรือวางแผนงานก่อสร้างอาคาร
4. งานให้คำปรึกษางานด้านอาคาร ต้องปฎิบัติดังนี้
เมื่อได้ครบแล้วท่าน เตรียมตัวเสนอผลงานที่ดีเด่นทำเป็นรายงาน อย่างน้อย 2 โครงการ เช่นโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิเป็นต้น โดยท่านเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างและต้องหาวุฒิวิศวกรรับรองผลงานของท่าน ท่านยื่นให้กรรมการพิจารณา หากผ่านท่าจึงมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ บอกแล้วงัยทางออกของภาคีวิศวกรพิเศษนั้นมีหนทางเพราะมันพิเศษ เอาดีเฉพาะทาง ขอให้ทุกท่าประสบความสำเร็จ
ความเห็น : 5  [28 เม.ย. 2010]
การสอบสัมภาษ์อย่างเดียว ต้องปฏิบัติตามนี้ เขียนเสนอปริมาณคุณภาพผลงาน เมื่ออาจารย์ที่สภาแต่งตั้งตรวจดูแล้วผลงานผ่านการรับรองจะมีการนัดท่านสอบสัมภาษณ์ ระยะเวลาตั้ง 1เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน การสอบภาษณ์ใบอนุญาตใบแรก ขอบเขตงานที่ได้จะไม่เกินระดับภาควิศวกร สำหรับผู้ของานควบคุมการก่อสร้าง หากขอออกแบบต้องสอบข้อเขียนก่อน
การสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ปฎิบัติเช่นเดียวกับขั้นตอนแรก
เช่นขอควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูงเกินกว่าแปดชั้น ขอบเขตงานของสามัญ ต้องเข้าสอบสบทบร่วมกับสามัญวิศวกร วิชาที่สอบเป็นวิชาคำนวณโครงสร้าง เมื่อท่านจะคุมงานอาคารสูงท่านต้องเข้าใจพฤติกรรมกรรมของโครงสร้างอาคาร เมื่อผ่านถึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ต่อไป การสอบระดับนี้ต้องรอรอบการสอบเหมือนกับสมัญวิศวกร ดังนั้นท่านจะเห็นได้ว่าเมื่อตนเองได้รับอนุญาตควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะทุกขนาด(ขอบเขตงานสามัญ) ท่านต้องพยามอย่างยิ่งที่ต้องขอใบอนุญาตออกแบบคำนวณอาคาร ซึ่งต้องสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์เหมือนขั้นตอนแรก เมื่อได้แล้ว ท่านจะมีแนวทางพัฒนาขึ้นไปอีกขั้น คือของานวางโครงการหรือวางแผนงานก่อสร้างอาคารสาธารณะ หากท่านไปทำหน้าที่ผู้จัดการโครงการ ทำหน้าที่วางแผนงานด้านบริหาร หากท่านได้รับขอบเขตงานวางโครงการถือว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อถูกร้องเรียนสามารถแสดงตนได้ว่าตนมีความรู้ความสามารถตามที่ระบุในใบอนุญาตสามารถกระทำไ
ความเห็น : 4  [28 เม.ย. 2010]
ต่อคำถามที่ว่า ภาคีพิเศษเป็นวิศวกร หรือไม่ หากย้อนกับไปดู พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ.2542 ต้องถือว่าท่านได้รับสิทธิเป็นวิศกร ตามสิทธินั้นโดยไม่ต้องสงสัยและคลางแคลงใจ จงภูมิใจในสิ่งที่ท่านทำได้ แต่อย่าทำเกินขอบเขตที่ท่านได้รับ เพราะจะทำให้เข่าข่ายผิดจรรณยาบรรณทำงานเกินเขตไปเสีย ต่อไปเป็นตัวอย่างที่ยกมาให้ท่านที่จะขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ อันดับแรกสำรวจตนเองว่ามีความรู้ความชำนาญทางวิชาการแค่ไหน ถามตัวเอง ประกอบมีทักษะในการทำงานบวกประสบการณ์ทำงานแล้วมั่นใจแค่ไหนที่จะเข้าขอทดสอบความรู้ การทดสอบความรู้แบ่งออกเป็น 2 วิธีการ คือสัมภาษณ์อย่างเดียว และสอบข้อเขียนก่อนถึงจะสอบสัมภาษณ์
ความเห็น : 3  [28 เม.ย. 2010]
ขอบเขตงานยอดฮิตที่มีผู้ขอมากที่สุดในงานสาขาวิศวกรรมโยธา คืองานควบคุมการก่อสร้างอาคารสาธารณะ เนื่องจากพ.ร.บ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ได้ให้คำจำกัดความงานอาคารสาธารณะไว้กว้างที่สุด ในบรรดาข้อบังคับขอบเขตงานทีกำหนดไว้ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสภาวิศวกร (โปรดศึกษาจากหนังสือกฎหมายควบคุมอาคารประกอบกับขอบเขตวิชาชีพควบคุมของสภาควบคู่กันไป) งานควบคุมการก่อสร้าง ตามหลักจริงๆต้องใช้วิชาการหลักพื้นฐานทางการคำนวณโครงสร้าง หลักการคู่มือตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีตและเหล็ก ตามมาตราฐาน ของว.ส.ท. พร้อมทั้งศาสตร์และศิลในการปกครองคน เพื่อให้งานก่อสร้างสำเร็จทั้งต้องเป็นนักประสานงานที่ดี
ความเห็น : 2  [28 เม.ย. 2010]
ท่านทั้งหลายที่ต้องการใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ ขอให้จำไว้ว่าอย่านำตนไปเปรียบเทียบ กับภาคีวิศวกร หรือระดับวิศวกรที่สูงขึ้นไป เนื่องจากขอบเขตงานของภาคีพิเศษไม่ได้ครอบคุลม การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทั้งหมด เหมือนกับผู้ที่เรียนจบมาทางวิศวกรรม ซึ่งหากพิจารณาให้ลึกซึ้งกฎหมาย ว่าด้วยของภาคีวิศวกรพิเศษ ต้องการให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางกับงานที่ท่านได้ทำมา ตลอดระยะเวลาจนชำนาญ เช่นชำนาญงานก่อสร้างอาคาร ก็ขอไปตามที่ตนมีความรู้ ชำนาญงานสะพานก็ขอไปตามที่ตนถนัด หรือทำงานอาคารขนาดเล็กบ้านพักอาศัยสามชั้นขึ้นไปก็ขอตามที่ตนเองถนัด หรืองานก่อสร้างไซโล ยุ้งฉาง ตามแต่ตนมีประสบการณ์
ความเห็น : 1 สำนักกฎหมาย สภาวิศวกร [28 เม.ย. 2010]
ขอบคุณครับ
แสดงความคิดเห็น
     
โดย :  
E-mail :  
   
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
     
สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร