สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

งานทะเบียนสมาชิก และใบอนุญาต ฯ

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login
จำนวนหน้า : 1234567891011121314151617...35363738
กระทู้ที่ หัวข้อ อ่าน ตอบ วันที่
58468ขอรับใบอนุญาต ระดับสามัญวิศวกร สอบแก้ตัวโดยการอบรม42 116/09/57
58466ดูบัตรหมดอายุจากบัตรสามัญหรือภาคีวิศวกร33 114/09/57
58455สอบถามเรื่องการต่ออายุ สมาชิกและ ใบ กว16 109/09/57
58451ยังไม่ได้รับบัตรสมาชิก 24286371 107/09/57
58438ผ่านการอบรมและทดสอบความพร้อม รอบที่ 19/2557 แล้วสามารถขอชำระเงินและรับใบ กว. ได้เลย หรือต้องรอประกาศเป็นทางการก่อนครับ11 101/09/57
58433สอบถามรายละเอียดรอบจัดสอบสัมภาษณ์สามัญวิสวกรโยธา14 126/08/57
58432การชำระเงินค่าใบอนุญาตภาคีวิศวกรทางธนาคาร และขอรับใบอนุญาต กรณีที่สอบและอบรมผ่านแล้วแต่ยังไม่ประกาศเป็นทางการ ทำได้หรือไม่ หรือต้องรอประกาศเป็นทางการก่อน8 126/08/57
58423การชำระเงินใบอนุญาต139 024/08/57
58410234291121 119/08/57
58396เรื่องหนังสือรับเรื่องจากสภาวิศวกร97 113/08/57
58372สอบถามสถานะการจัดส่งใบอนุญาติ215 104/08/57
58364ต่ออายุใบอนุญาต139 101/08/57
58362ชำระเงินและยื่นต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ยังไม่ได้รับใบอนุญาต116 131/07/57
58360ใบอนุญาตที่ได้รับจากการต่ออายุ ระบุหมายเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง สภาจะแก้ไขให้ได้หรือไม่?101 129/07/57
58344ขอรับใบชำระเงินค่าต่ออายุสมาชิก106 023/07/57
58318ยื่นเอกสารสมัครสมาชิกและขอรับใบอนุญาตฯระดับภาคีวิศวกร174 115/07/57
58317กรณีไปรับใบอนุญาติแทนผู้อื่น ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างคะ110 115/07/57
58297สอบถามเรื่องการต่ออายุสมาชิกครับ115 101/07/57
58296ยื่นต่อใบอนุญาตแล้วยังไม่ได้รับบัตรครับ 84 130/06/57
58291ขอรับใบแจ้งชำระเงินค่าต่ออายุใบอนุญาตและต่ออายุสมาชิก 152 127/06/57
58284แจ้งเปลี่ยนที่อยู่110 125/06/57
58282สอบถามสถานะของการทำเรื่องขอใบแทนใบอนุญาติ ภย.13968 และใบแทนวุฒิบัตร ภย.13968140 124/06/57
58246ยื่นต่อใบอนุญาต ภฟก.20107 ไป ตั้งแต่ 19 พ.ค 57 แล้วยังไม่ได้รับครับ ขอติดตามให้หน่อยว่าจัดส่งมาหรือยัง ส่งมาที่บ้าน หรือ ที่ทำงาน ขอบคุณครับ234 109/06/57
58242ขอรับใบแจ้งชำระเงินค่าต่ออายุใบอนุญาตและต่ออายุสมาชิก105 106/06/57
58225สอบถามเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาต191 131/05/57
58210ขอใบแจ้งชำระเงิน211 027/05/57
58182ส่งเอกสารขอต่อใบอนุญาตแล้ว ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเลย234 120/05/57
58180ขอรับใบแจ้งชำระเงินค่าต่ออายุใบอนุญาตและต่ออายุสมาชิก214 120/05/57
58151ขอใบชำระเงินต่อสมาชิก219 112/05/57
58118บัตรสมาชิกสภาวิศวกรหาย302 228/04/57
จำนวนหน้า : 134567891011121314151617...35363738
สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร