สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login
จำนวนหน้า : 1234567891011121314151617...450451452453
กระทู้ที่ หัวข้อ อ่าน ตอบ วันที่
59039

ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. .... และร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ....

49 -110/08/58
57604ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการใช้คำนำหน้าชื่อของวิศวกร (แบบสำรวจ)169 403/10/56
59286เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมฯ ในโครงการ มินิ - วิศวกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล63 008/02/59
59281สอบถามสถานะการจัดส่ง ใบกว.80 003/02/59
59275รหัส40ตกหล่นใบกว.139 030/01/59
59274สอบถาม เรื่องการทดสอบความรู้พื้นฐานและวิชาชิพ ภาคีวิศวกร106 129/01/59
59273สอบถามสถานะ จัดส่งใบ กว.ครับ78 128/01/59
59272สมัครภาคีวิศวกรพิเศษ272 128/01/59
59271การขอสอบ ใบ กว 384 127/01/59
59270จะเปลี่ยนแปลงวิชาบังคับทางวิศวกรรม ที่สามารถให้เลือกสอบได้ 1 ชิชา อย่างไรครับ121 127/01/59
59269สถานะการส่งใบเสร็จรับเงิน84 127/01/59
59268จบตรี อสบ เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุปีที่สภาวิศวะกรรับรองมีสิทธิ์ขอสอบได้หรือป่าว218 126/01/59
59267สอบถามเรื่องการขอใบอนุญาต ภาคีไฟฟ้ากำลัง209 126/01/59
59266ผลการสอบสัมภาษณ์ สามัญวิศวกรโยธา542 026/01/59
59265ผลการสอบสัมภาษณ์ สามัญวิศวกรโยธา395 126/01/59
59264ขอใบชำระงินการต่ออายุใบกว.135 126/01/59
59262สมัครสอบสามารถใช้ทรานสคริปตัว copy ได้ไหมครับ111 126/01/59
59261ตรวจสอบสถานะ จัดส่งใบ กว106 122/01/59
59260มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน82 020/01/59
59259สอบถามสถานะ จัดส่งใบ กว.ครับบ188 120/01/59
59258สอบถาม สถานะการจัดส่งใบอณุญาต กว.ครับ120 119/01/59
59256ขอสอบถามครับ เรื่องการสอบอบรม161 117/01/59
59255กำลังรอ สภาวิศกรรับรอง167 116/01/59
59254จบตรีวิศวกรรมโยธา จบโทวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันขอใบ กว สิ่งแวดล้อมได้เปล่าคับ267 115/01/59
59253รบกวนสอบถามสถานะการจัดวุฒิบัตร141 114/01/59
59251ผ่านการทดสอบความรู้แล้วและจะขออบรมเตรียมความพร้อม106 114/01/59
59250ข้อสอบภาคีพิเศษ139 114/01/59
59249การเซ็นรับรองควบคุมงานไฟฟ้าจะผูกพันธ์ทางกฏหมายกับเราถึงเมื่อไรครับ?173 112/01/59
59248สอบถามผลพิจารณา กว.181 111/01/59
59247สอบถามเกี่ยวกับภาคีพิเศษ88 108/01/59
จำนวนหน้า : 134567891011121314151617...450451452453
สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร