สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

กำหนดการ การจัดสอบข้อเขียนสามัญ


Download ใบสมัครสอบ      : 

    สาขาวิศวกรรมโยธา

    สาขาวิศวกรรมไฟฟ้างานไฟฟ้ากำลัง

    สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

    คำร้องขอเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่

   
ประจำปี :

สอบข้อเขียนภาคี

             

สอบข้อเขียนสามัญ

             
    ครั้งที่  :  3/2559    
    สำหรับสาขา  :  โยธา,เครื่องกล,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร,อุตสาหการ,เหมืองแร่,สิ่งแวดล้อม,เคมี,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่,เหมืองแร่ งานโลหะการ
    เริ่มเปิดรับสมัครสอบ  :  03/10/2559 - 31/10/2559    
    จัดสอบ  :  17/12/2559 - 17/12/2559 : อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1    
    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  :  11/11/2559    
    ประกาศที่นั่งสอบ/ตารางสอบ  :  16/11/2559    
    ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  15/02/2560    
    สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ  :  24/02/2560    
    รายละเอียดอื่นๆ  : 
   
 
 
    ครั้งที่  :  2/2559    
    สำหรับสาขา  :  โยธา,เครื่องกล,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร,อุตสาหการ,เหมืองแร่,สิ่งแวดล้อม,เคมี,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่,เหมืองแร่ งานโลหะการ
    เริ่มเปิดรับสมัครสอบ  :  01/06/2559 - 30/06/2559    
    จัดสอบ  :  20/08/2559 - 20/08/2559 : โรงแรมเอสซี ปาร์ค    
    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  :  08/07/2559    
    ประกาศที่นั่งสอบ/ตารางสอบ  :  15/07/2559    
    ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  18/10/2559    
    สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ  :  28/10/2559    
    รายละเอียดอื่นๆ  :  # ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
   
 
 
    ครั้งที่  :  1/2559    
    สำหรับสาขา  :  โยธา,เครื่องกล,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร,อุตสาหการ,เหมืองแร่,สิ่งแวดล้อม,เคมี,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่,เหมืองแร่ งานโลหะการ
    เริ่มเปิดรับสมัครสอบ  :  01/02/2559 - 29/02/2559    
    จัดสอบ  :  23/04/2559 - 23/04/2559 : อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1    
    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  :  11/03/2559    
    ประกาศที่นั่งสอบ/ตารางสอบ  :  18/03/2559    
    ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  14/06/2559    
    สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ  :  24/06/2559    
    รายละเอียดอื่นๆ  :  # ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
# ประกาศผลสอบ
   
 
 
    ดาวโหลดใบสมัครสอบข้อเขียนสามัญ ครั้งที่ 1/2557  : 

    สาขาวิศวกรรมโยธา

    สาขาวิศวกรรมไฟฟ้างานไฟฟ้ากำลัง

    สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

    คำร้องขอเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่

   

สอบข้อเขียนสามัญภาคีพิเศษ

             
    ครั้งที่  :  2/2559    
    สำหรับสาขา  :  โยธา,เครื่องกล,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร,อุตสาหการ,เหมืองแร่,สิ่งแวดล้อม,เคมี,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่,เหมืองแร่ งานโลหะการ
    เริ่มเปิดรับสมัครสอบ  :  01/06/2559 - 30/06/2559    
    จัดสอบ  :  20/08/2559 - 20/08/2559 : อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1    
    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  :     
    ประกาศที่นั่งสอบ/ตารางสอบ  :     
    ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  18/10/2559    
    สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ  :     
    รายละเอียดอื่นๆ  :  # ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
   
 
 
    ครั้งที่  :  1/2559    
    สำหรับสาขา  :  โยธา,เครื่องกล,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร,อุตสาหการ,เหมืองแร่,สิ่งแวดล้อม,เคมี,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่,เหมืองแร่ งานโลหะการ
    เริ่มเปิดรับสมัครสอบ  :  01/02/2559 - 29/02/2559    
    จัดสอบ  :  23/04/2559 - 23/04/2559 : อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1    
    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  :     
    ประกาศที่นั่งสอบ/ตารางสอบ  :     
    ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  17/05/2559    
    สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ  :     
    รายละเอียดอื่นๆ  :  # ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
# ประกาศผลสอบ
   
 
 

สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร