สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

กำหนดการ การจัดสอบข้อเขียนสามัญ


Download ใบสมัครสอบ      : 

    สาขาวิศวกรรมโยธา

    สาขาวิศวกรรมไฟฟ้างานไฟฟ้ากำลัง

    สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

    คำร้องขอเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่

   
ประจำปี :

สอบข้อเขียนภาคี

             

สอบข้อเขียนสามัญ

             
    ครั้งที่  :  4/2558    
    สำหรับสาขา  :  โยธา,เครื่องกล,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร,อุตสาหการ,เหมืองแร่,สิ่งแวดล้อม,เคมี,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่,เหมืองแร่ งานโลหะการ
    เริ่มเปิดรับสมัครสอบ  :  01/10/2558 - 31/10/2558    
    จัดสอบ  :  26/12/2558 - 26/12/2558 : โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค    
    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  :  06/11/2558    
    ประกาศที่นั่งสอบ/ตารางสอบ  :  13/11/2558    
    ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  10/02/2559    
    สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ  :  18/02/2559    
    รายละเอียดอื่นๆ  :  # ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
   
 
 
    ครั้งที่  :  3/2558    
    สำหรับสาขา  :  โยธา,เครื่องกล,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร,อุตสาหการ,เหมืองแร่,สิ่งแวดล้อม,เคมี,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่,เหมืองแร่ งานโลหะการ
    เริ่มเปิดรับสมัครสอบ  :  01/07/2558 - 31/07/2558    
    จัดสอบ  :  19/09/2558 - 19/09/2558 : โรงแรมเอสซี ปาร์ค    
    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  :  07/08/2558    
    ประกาศที่นั่งสอบ/ตารางสอบ  :  13/08/2558    
    ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  11/11/2558    
    สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ  :  20/11/2558    
    รายละเอียดอื่นๆ  :  # ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
# ประกาศผลสอบ
   
 
 
    ครั้งที่  :  2/2558    
    สำหรับสาขา  :  โยธา,เครื่องกล,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร,อุตสาหการ,เหมืองแร่,สิ่งแวดล้อม,เคมี,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่,เหมืองแร่ งานโลหะการ
    เริ่มเปิดรับสมัครสอบ  :  01/04/2558 - 30/04/2558    
    จัดสอบ  :  06/06/2558 - 06/06/2558 : อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1    
    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  :  08/05/2558    
    ประกาศที่นั่งสอบ/ตารางสอบ  :  13/05/2558    
    ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  15/07/2558    
    สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ  :  24/07/2558    
    รายละเอียดอื่นๆ  :  # ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
# ประกาศผลสอบ
   
 
 
    ครั้งที่  :  1/2558    
    สำหรับสาขา  :  โยธา,เครื่องกล,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร,อุตสาหการ,เหมืองแร่,สิ่งแวดล้อม,เคมี,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่,เหมืองแร่ งานโลหะการ
    เริ่มเปิดรับสมัครสอบ  :  12/01/2558 - 31/01/2558    
    จัดสอบ  :  21/03/2558 - 21/03/2558 : อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1    
    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  :  10/02/2558    
    ประกาศที่นั่งสอบ/ตารางสอบ  :  17/02/2558    
    ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  13/05/2558    
    สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ  :  22/05/2558    
    รายละเอียดอื่นๆ  :  # ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
# ประกาศผลสอบ
   
 
 
    ดาวโหลดใบสมัครสอบข้อเขียนสามัญ ครั้งที่ 1/2557  : 

    สาขาวิศวกรรมโยธา

    สาขาวิศวกรรมไฟฟ้างานไฟฟ้ากำลัง

    สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

    คำร้องขอเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่

   

สอบข้อเขียนสามัญภาคีพิเศษ

             
    ครั้งที่  :  4/2558    
    สำหรับสาขา  :  โยธา,เครื่องกล,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร,อุตสาหการ,เหมืองแร่,สิ่งแวดล้อม,เคมี,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่,เหมืองแร่ งานโลหะการ
    เริ่มเปิดรับสมัครสอบ  :  01/10/2558 - 31/10/2558    
    จัดสอบ  :  26/12/2558 - 26/12/2558 : อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1    
    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  :     
    ประกาศที่นั่งสอบ/ตารางสอบ  :     
    ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  10/02/2559    
    สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ  :     
    รายละเอียดอื่นๆ  :  # ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
   
 
 
    ครั้งที่  :  3/2558    
    สำหรับสาขา  :  โยธา,เครื่องกล,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร,อุตสาหการ,เหมืองแร่,สิ่งแวดล้อม,เคมี,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่,เหมืองแร่ งานโลหะการ
    เริ่มเปิดรับสมัครสอบ  :  01/07/2558 - 31/07/2558    
    จัดสอบ  :  19/09/2558 - 19/09/2558 : สำนักงานสภาวิศวกร    
    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  :     
    ประกาศที่นั่งสอบ/ตารางสอบ  :     
    ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  11/11/2558    
    สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ  :     
    รายละเอียดอื่นๆ  :  # ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
# ประกาศผลสอบ
   
 
 
    ครั้งที่  :  2/2558    
    สำหรับสาขา  :  โยธา,เครื่องกล,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร,อุตสาหการ,เหมืองแร่,สิ่งแวดล้อม,เคมี,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่,เหมืองแร่ งานโลหะการ
    เริ่มเปิดรับสมัครสอบ  :  01/04/2558 - 30/04/2558    
    จัดสอบ  :  06/06/2558 - 06/06/2558 : อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1    
    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  :     
    ประกาศที่นั่งสอบ/ตารางสอบ  :     
    ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  15/07/2558    
    สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ  :     
    รายละเอียดอื่นๆ  :  # ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
# ประกาศผลสอบ
   
 
 
    ครั้งที่  :  1/2558    
    สำหรับสาขา  :  โยธา,เครื่องกล,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร,อุตสาหการ,เหมืองแร่,สิ่งแวดล้อม,เคมี,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่,เหมืองแร่ งานโลหะการ
    เริ่มเปิดรับสมัครสอบ  :  12/01/2558 - 31/01/2558    
    จัดสอบ  :  21/03/2558 - 21/03/2558 : อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1    
    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  :     
    ประกาศที่นั่งสอบ/ตารางสอบ  :     
    ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  13/05/2558    
    สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ  :     
    รายละเอียดอื่นๆ  :  # ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
# ประกาศผลสอบ
   
 
 

สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร