สภาวิศวกร

Council of engineers

การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ (TABEE)

สภาวิศวกร 487/1 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 1303 โทรสาร 02-935-6695