สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
update ที่อยู่ ศูนย์รับเรื่องสาธารณภัย Foto 1 Foto 4 Foto 2
สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาวิศวกรสภาวิศวกร

งานอบรมสัมมนา
สภาวิศวกร

กระดานถามตอบสภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • ตรวจสอบสมาชิกและใบอนุญาต
สภาวิศวกร

 

COE CHANNEL
 
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
72018/05/02 08:30 - 2018/05/02 12:00การสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ” วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
82018/05/03 13:00 - 2018/05/03 16:30การเสวนา เรื่อง“ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... กับผลกระทบต่อวิชาชีพและประชาชน” วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ  ห้องวิภาวดี บอลรูม A-B โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลลาดพร้าว
92018/05/05 08:30 - 2018/05/05 12:00การสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมยานยนต์” วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
102018/05/09 08:30 - 2018/05/09 12:00การสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย” วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.   ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
112018/05/12 08:30 - 2018/05/12 16:30การสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
122018/05/12 08:30 - 2018/05/12 16:00ฟรีสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 7” วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องบอลรูมฟอร์เย่ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
132018/05/16 08:00 - 2018/05/16 16:30การสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคมพ.ศ. 2561 ณ ห้องเพชรพิรุณ ชั้น 2 โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
142018/05/18 08:30 - 2018/05/18 16:00การบรรยายวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ และการจัดซื้อจัดจ้าง” วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ จ.สงขลา (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) (6 PDU)
152018/05/18 08:30 - 2018/05/18 12:00การสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมต่อเรือ” วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
162018/05/19 08:00 - 2018/05/19 16:00เชิญวิศวกรอาสาลงพื้นที่แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย ภายใต้โครงการ"ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร" วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ จังหวัดนครราชสีมา (สถานที่แจ้งให้ทราบภายหลัง)
172018/05/19 08:30 - 2018/05/19 15:30การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30-15.30 น. ณ จ.สงขลา (สำหรับสถานที่จัดงานจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)(6 PDU)
182018/05/19 08:30 - 2018/05/19 16:00การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ จ.สงขลา (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)(6 PDU)
192018/05/19 08:30 - 2018/05/19 16:30การสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องพาโนรามา 1-2 ชั้น 14 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร (6 PDU)
202018/05/20 09:00 - 2018/05/20 15:30เชิญวิศวกรอาสาลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และตรวจสอบอาคาร ภายใต้โครงการ "ประสานใจต้านอัคคีภัย" วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-15.30 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา/บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนครราชสีมา
212018/05/21 08:30 - 2018/05/21 12:00การสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ” วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
222018/05/21 12:30 - 2018/05/21 16:00การสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้” ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสราญรมย์ บี ชั้น 2 โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ จังหวัดสงขลา (3 PDU)
232018/05/22 08:30 - 2018/05/22 16:00ฟรีสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ จังหวัดสงขลา
242018/05/25 08:30 - 2018/05/25 16:00การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ จังหวัดเชียงใหม่ (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)(6 PDU)
252018/05/31 08:30 - 2018/05/31 12:00การสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์” วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
262018/05/31 08:30 - 2018/05/31 12:00การสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์” วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร สภาวิศวกร

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกสภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร