สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
update ที่อยู่ ศูนย์รับเรื่องสาธารณภัย Foto 30 Foto 30 Foto 30 Foto 1 Foto 4 Foto 2 Foto 3 Foto 5 Foto 7
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาวิศวกรสภาวิศวกร

งานอบรมสัมมนา
สภาวิศวกร

กระดานถามตอบสภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • ตรวจสอบสมาชิกและใบอนุญาต
สภาวิศวกร

 

COE CHANNEL
 
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
72018/02/06 13:00 - 2018/02/06 16:00การสัมมนาเรื่อง"หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้" วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน (3 PDU)
82018/02/11 09:00 - 2018/02/11 15:30ขอเชิญวิศวกรอาสาลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ พังดับเพลิง ตรวจระบบไฟฟ้า และตรวจสอบอาคาร ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดชลบุรี
92018/02/14 08:30 - 2018/02/14 16:00การสัมมนา “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จ.ขอนแก่น (6 PDU)
102018/02/26 13:00 - 2018/02/26 16:00การสัมมนา "หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้” วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 นาฬิกา ณ หอประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน (3 PDU)
112018/02/27 08:30 - 2018/02/27 16:00ฟรีสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ จังหวัดเชียงใหม่ (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
122018/02/28 08:30 - 2018/02/28 12:00การสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมระบบราง” วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร