สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาวิศวกร สภาวิศวกร

งานอบรมสัมมนา
สภาวิศวกร

กระดานถามตอบสภาวิศวกร

งานอบรมสัมมนาขององค์กรแม่ข่าย CPD
สภาวิศวกร
  • ตรวจสอบสมาชิกและใบอนุญาต
สภาวิศวกร

 

COE CHANNEL
 
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
72019/07/03 08:30 - 2019/07/03 16:15การสัมมนา เรื่อง  “แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562  เวลา 08.30 - 16.15 น. ณ  ห้องคอนเวนชั่น ซีดี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ (6 PDU)
82019/07/09 08:00 - 2019/07/09 16:00ฟรีเรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา” ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องเพชรไพรินทร์ ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น ซอยสุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร
92019/07/10 07:30 - 2019/07/10 16:15การสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 - 16.15 น. ณ ห้องโกเมน ชั้น 1 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี (8 PDU)
102019/07/13 08:30 - 2019/07/13 16:00การสัมมนา “แนะนำการเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ การขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดระยอง (6 PDU)
112019/07/19 07:30 - 2019/07/19 16:15การสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 - 16.15 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น (8 PDU)
122019/07/19 08:00 - 2019/07/19 16:15การสัมมนา “แนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 - 16.15 น. ณ จังหวัดขอนแก่น (8 PDU)
132019/07/23 08:30 - 2019/07/23 16:30การเสวนาและประชุมกลุ่มเป้าหมาย เรื่อง “การปฏิรูปวิศวกรไทย” วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ เจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
142019/07/30 08:00 - 2019/07/30 16:45การสัมมนา “แนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกสภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร