สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
Foto 4 Foto 2
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาวิศวกรสภาวิศวกร

งานอบรมสัมมนา
สภาวิศวกร

กระดานถามตอบสภาวิศวกร

งานอบรมสัมมนาขององค์กรแม่ข่าย CPD
สภาวิศวกร
  • ตรวจสอบสมาชิกและใบอนุญาต
สภาวิศวกร

 

COE CHANNEL
 
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
72019/05/15 08:30 - 2019/05/15 13:30การเสวนาเรื่อง “ตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่น PM 2.5” ตอนที่ 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
82019/05/15 08:30 - 2019/05/15 15:30การสัมมนา “แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ จ.ระยอง (6 PDU)
92019/05/25 08:30 - 2019/05/25 16:00การสัมมนา “แนะนำการเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ การขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ จังหวัดขอนแก่น (6 PDU)
102019/05/29 08:30 - 2019/05/29 15:00การเสวนาเรื่อง “ตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่น PM 2.5” ตอนที่ 3 เรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษา สภาวิศวกรร่วมกับท้องถิ่นป้องกัน/แก้ไขไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (5 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร สภาวิศวกร

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกสภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร