สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
Foto 30 Foto 30 Foto 30 Foto 1 Foto 4 Foto 2 Foto 3 Foto 5 Foto 7
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาวิศวกรสภาวิศวกร

งานอบรมสัมมนา
สภาวิศวกร

กระดานถามตอบสภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • ตรวจสอบสมาชิกและใบอนุญาต
สภาวิศวกร

 

COE CHANNEL
 
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
72017/11/18 08:30 - 2017/11/18 16:00“การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 4 วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องวังทอง ชั้น 2 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร (6 PDU)
82017/11/21 08:30 - 2017/11/21 12:00การสัมมนาเรื่อง “เทคนิคการเขียนรายงานและนำเสนอผลงานเพื่อขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกรเอเปค” วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องออร์คิด 1 ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร (3 PDU)
92017/11/23 08:30 - 2017/11/23 16:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องสราญรมย์ เอ ชั้น 2 โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ จ.สงขลา (6 PDU)
102017/11/23 09:00 - 2017/11/23 15:00เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่) และการเปิดเสรีวิชาชีพวิศวกรรม AEC วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ณ ห้องเพชรพิรุณ ชั้น 2 โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ จังหวัดสงขลา (6 PDU)
112017/11/24 09:00 - 2017/11/24 16:00เชิญวิศวกรอาสาสภาวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยจากอัคคีภัย โครงการ "บ้านเวียงป่าเป้า...ปลอดภัยจากอัคคีภัย" วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ หมู่ 10 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
122017/11/28 08:30 - 2017/11/28 12:10ฟรีสัมมนา เรื่อง “แนวทางการออกแบบ ก่อสร้าง ประเมิน และปรับปรุง แผงกั้นรถยนต์ในอาคารจอดรถ” วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 12.10 น. ณ ห้องรัชดา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
132017/11/28 08:30 - 2017/11/28 16:30สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ และการจัดซื้อจัดจ้าง” วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชาสโมสร 2 โรงแรม อวานี จ.ขอนแก่น (6 PDU)
142017/11/29 08:00 - 2017/11/29 12:00การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชาสโมสร 2 โรงแรม อวานี จ.ขอนแก่น (3 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกสภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร