สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
Foto 1 Foto 30 Foto 30 Foto 1 Foto 4 Foto 2 Foto 3 Foto 5 Foto 7
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาวิศวกรสภาวิศวกร

งานอบรมสัมมนา
สภาวิศวกร

กระดานถามตอบสภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • ตรวจสอบสมาชิกและใบอนุญาต
สภาวิศวกร

 

COE CHANNEL
 
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
72017/09/02 08:00 - 2017/09/02 16:00เชิญวิศวกรอาสาสภาวิศวกรภาคเหนือ ร่วมกันลงพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า วันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (12 PDU)
82017/09/05 08:30 - 2017/09/05 12:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ โรงแรม คุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ (6 PDU)
92017/09/07 08:00 - 2017/09/07 17:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 และการบรรยายวิชาการ เรื่อง “วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการของเสียอันตรายและ มลพิษทางอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม” วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องอัญชลี ศูนย์สัมมนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง (6 PDU)
102017/09/08 08:00 - 2017/09/08 16:00การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร (6 PDU)
112017/09/16 08:30 - 2017/09/16 16:15การแนะนำความรู้เพื่อวิศวกรอาสา และสถาปนิกอาสา วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องโบนิต้า 4 โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา จ.ภูเก็ต (6 PDU)
122017/09/18 08:30 - 2017/09/18 17:00เชิญวิศวกรอาสาสภาวิศวกรภาคเหนือ ร่วมกันลงพื้นที่โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ปี 2560 ในวันที่ 18-19 กันยายน 2560 ณ เขตพื้นที่การไฟฟ้าสาขาย่อย อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
132017/09/19 08:30 - 2017/09/19 12:00ใบอนุญาตนิติบุคคลกับการรับเหมาก่อสร้าง” วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร (3 PDU)
142017/09/23 08:30 - 2017/09/23 17:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร (6 PDU)
152017/09/27 08:00 - 2017/09/27 16:00การสัมมนาเรื่อง “ระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย” วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร (6 PDU)
162017/09/27 08:00 - 2017/09/27 12:00สภาสถาปนิกกำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง แนวทางการทำงานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling Guide)วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสภาสถาปนิก กรุงเทพมหานคร
172017/09/28 08:30 - 2017/09/28 12:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สำนักงานนิคมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (3 PDU)
182017/09/28 08:30 - 2017/09/28 16:00สัมมนา เรื่อง “เรื่อง “แนวทางการออกแบบและก่อสร้างอาคารให้ปลอดภัยจากลมพายุ และการตรวจสอบอาคารเก่า” วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร (6 PDU)
192017/09/29 08:00 - 2017/09/29 12:00การสัมมนา เรื่อง “จรรยาบรรณวิศวกรหลักสำคัญสู่ความสำเร็จ” ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องแววราไวย์ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต (3 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกสภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร