1
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
Foto 30 Foto 30 Foto 30 Foto 1 Foto 4 Foto 2 Foto 3 Foto 5 Foto 7
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาวิศวกรสภาวิศวกร

งานอบรมสัมมนา
สภาวิศวกร

กระดานถามตอบสภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • ตรวจสอบสมาชิกและใบอนุญาต
สภาวิศวกร

 

COE CHANNEL
 
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
72017/06/08 08:30 - 2017/06/08 16:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร (6 PDU)
82017/06/10 08:30 - 2017/06/10 16:30แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันเสาร์ที่ 10 มิ.ย. 2560 ณ จังหวัดระยอง (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)(6 PDU)
92017/06/14 08:30 - 2017/06/14 12:00

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร (3 PDU)

102017/06/16 08:30 - 2017/06/16 12:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ บริษัทบางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กรุงเทพ (3 PDU)
112017/06/17 09:00 - 2017/06/17 15:30ขอเชิญวิศวกรอาสา สภาวิศวกร ภาคอีสาน เข้าร่วมติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ติดตั้งอุปกรณ์ถังดับเพลิงและตรวจสอบระบบไฟฟ้า (โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน) วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายนา 2560 ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จ.ขอนแก่น
122017/06/22 08:00 - 2017/06/22 12:00การสัมมนาเรื่อง “กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2551” วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร (3 PDU)
132017/06/23 08:30 - 2017/06/23 12:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ จังหวัดสงขลา (3 PDU)
142017/06/24 12:00 - 2017/06/24 16:00สภาวิศวกรเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้"  ในวันเสาร์ที่  26 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น (3 PDU)
152017/06/26 08:00 - 2017/06/26 12:00การสัมมนาเรื่อง “แนวทางปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมสำหรับวิศวกรใหม่ (วิศวกรรมโยธา)” วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร (3 PDU)
162017/06/26 08:30 - 2017/06/26 16:30การเพิ่มพูนความรู้เพื่อประกอบการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรโยธา ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง” วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร (6 PDU)
172017/06/27 08:00 - 2017/06/27 16:00การสัมมนาเรื่อง “เทคนิคการออกแบบระบบบำบัดมลพิษน้ำเสียและมลพิษอากาศ” วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร (6 PDU)
182017/06/30 08:00 - 2017/06/30 16:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่) และการเปิดเสรีวิชาชีพวิศวกรรม AEC” วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ศูนย์พัฒนาท่าหลวง (ม่วงน้อย) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกสภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร