สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนสมาชิก และใบอนุญาตจำนวนสมาชิก
ประเภท จำนวน
สมาชิกสามัญ 161,356
สมาชิกวิสามัญ 3,872
รวม165,228


จำนวนใบอนุญาต
ระดับ / สาขา โยธาเครื่องกลไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารอุตสาหการเหมืองแร่สิ่งแวดล้อมเคมีเหมืองแร่ งานเหมืองแร่เหมืองแร่ งานโลหะการรวม
วุฒิวิศวกร1,8917221,053651477297436894,167
สามัญวิศวกร9,1712,8354,2191364418372159182817,531
ภาคีวิศวกร50,51223,66530,2744,9278,263113,9742,40634998124,479
ภาคีวิศวกรพิเศษ2,11163980022965252211323,934
รวม63,68527,86136,3465,3578,916934,4952,629612117150,111
ข้อมูล ณ วันที่ : 23 เม.ย. 2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร