สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนสมาชิก และใบอนุญาตจำนวนสมาชิก
ประเภท จำนวน
สมาชิกสามัญ 157,816
สมาชิกวิสามัญ 3,549
รวม161,365


จำนวนใบอนุญาต
ระดับ / สาขา โยธาเครื่องกลไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารอุตสาหการเหมืองแร่สิ่งแวดล้อมเคมีเหมืองแร่ งานเหมืองแร่เหมืองแร่ งานโลหะการรวม
วุฒิวิศวกร1,796684996651397397396393,961
สามัญวิศวกร8,9002,7724,1031334229370126182817,025
ภาคีวิศวกร48,56723,17429,6004,8898,39083,7452,271322103121,069
ภาคีวิศวกรพิเศษ2,02157972421962255191223,695
รวม61,28427,20935,4235,3069,013924,2672,455579122145,750
ข้อมูล ณ วันที่ : 24 ก.พ. 2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร