สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนสมาชิก และใบอนุญาตจำนวนสมาชิก
ประเภท จำนวน
สมาชิกสามัญ 153,211
สมาชิกวิสามัญ 3,410
รวม156,621


จำนวนใบอนุญาต
ระดับ / สาขา โยธาเครื่องกลไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารอุตสาหการเหมืองแร่สิ่งแวดล้อมเคมีเหมืองแร่ งานเหมืองแร่เหมืองแร่ งานโลหะการรวม
วุฒิวิศวกร1,745674983661377397396393,886
สามัญวิศวกร8,8402,7314,02113542010369127181816,842
ภาคีวิศวกร47,58422,58629,0144,8488,38193,5882,215296101118,622
ภาคีวิศวกรพิเศษ1,97556562821461250161123,524
รวม60,14426,55634,6465,2638,999944,1042,397551120142,874
ข้อมูล ณ วันที่ : 28 ก.ค. 2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร