COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก
สภาวิศวกร

จำนวนสมาชิก และใบอนุญาตจำนวนสมาชิก
ประเภท จำนวน
สมาชิกสามัญ 162,431
สมาชิกวิสามัญ 3,880
รวม166,311


จำนวนใบอนุญาต
ระดับ / สาขา โยธาเครื่องกลไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารอุตสาหการเหมืองแร่สิ่งแวดล้อมเคมีเหมืองแร่ งานเหมืองแร่เหมืองแร่ งานโลหะการรวม
วุฒิวิศวกร1,9227371,060661497299446894,226
สามัญวิศวกร9,2952,8584,2621354408372162180817,720
ภาคีวิศวกร50,93223,67230,2904,8888,11684,0362,383370101124,796
ภาคีวิศวกรพิเศษ2,14765180323066257211223,991
รวม64,29627,91836,4155,3198,771904,5642,610630120150,733
ข้อมูล ณ วันที่ : 14 ต.ค. 2562