สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนสมาชิก และใบอนุญาตจำนวนสมาชิก
ประเภท จำนวน
สมาชิกสามัญ 157,053
สมาชิกวิสามัญ 3,498
รวม160,551


จำนวนใบอนุญาต
ระดับ / สาขา โยธาเครื่องกลไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารอุตสาหการเหมืองแร่สิ่งแวดล้อมเคมีเหมืองแร่ งานเหมืองแร่เหมืองแร่ งานโลหะการรวม
วุฒิวิศวกร1,773680988661377397396393,925
สามัญวิศวกร8,8652,7534,0851354219369126180816,951
ภาคีวิศวกร48,02722,87829,2964,8618,39373,6632,232311102119,770
ภาคีวิศวกรพิเศษ2,01257669521261252181123,641
รวม60,67726,88735,0645,2749,012914,1812,415565121144,287
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พ.ย. 2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร