สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนสมาชิก และใบอนุญาตจำนวนสมาชิก
ประเภท จำนวน
สมาชิกสามัญ 160,092
สมาชิกวิสามัญ 3,755
รวม163,847


จำนวนใบอนุญาต
ระดับ / สาขา โยธาเครื่องกลไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารอุตสาหการเหมืองแร่สิ่งแวดล้อมเคมีเหมืองแร่ งานเหมืองแร่เหมืองแร่ งานโลหะการรวม
วุฒิวิศวกร1,8447041,022641427295416694,059
สามัญวิศวกร9,0522,8124,1771344368377130184817,318
ภาคีวิศวกร49,78623,47730,1014,9128,33183,9022,436338100123,391
ภาคีวิศวกรพิเศษ2,06261077522964252211223,829
รวม62,74427,60336,0755,3398,973904,4262,628600119148,597
ข้อมูล ณ วันที่ : 19 ต.ค. 2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร