สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนสมาชิก และใบอนุญาตจำนวนสมาชิก
ประเภท จำนวน
สมาชิกสามัญ 161,028
สมาชิกวิสามัญ 3,856
รวม164,884


จำนวนใบอนุญาต
ระดับ / สาขา โยธาเครื่องกลไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารอุตสาหการเหมืองแร่สิ่งแวดล้อมเคมีเหมืองแร่ งานเหมืองแร่เหมืองแร่ งานโลหะการรวม
วุฒิวิศวกร1,8807151,044641467296436894,137
สามัญวิศวกร9,1082,8274,2081354369373153181817,438
ภาคีวิศวกร50,29723,56230,1864,9298,28883,9612,40235097124,080
ภาคีวิศวกรพิเศษ2,09163779322664252211323,901
รวม63,37627,74136,2315,3548,934914,4822,619612116149,556
ข้อมูล ณ วันที่ : 18 ก.พ. 2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร