สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนสมาชิก และใบอนุญาตจำนวนสมาชิก
ประเภท จำนวน
สมาชิกสามัญ 160,721
สมาชิกวิสามัญ 3,814
รวม164,535


จำนวนใบอนุญาต
ระดับ / สาขา โยธาเครื่องกลไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารอุตสาหการเหมืองแร่สิ่งแวดล้อมเคมีเหมืองแร่ งานเหมืองแร่เหมืองแร่ งานโลหะการรวม
วุฒิวิศวกร1,8697101,033641437297426894,107
สามัญวิศวกร9,0742,8304,2001344388374142182817,390
ภาคีวิศวกร50,01323,55430,1494,9208,32293,9362,421341100123,765
ภาคีวิศวกรพิเศษ2,08062678822964252211323,877
รวม63,03627,72036,1705,3478,967914,4592,626604119149,139
ข้อมูล ณ วันที่ : 19 ธ.ค. 2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร