สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนสมาชิก และใบอนุญาตจำนวนสมาชิก
ประเภท จำนวน
สมาชิกสามัญ 159,328
สมาชิกวิสามัญ 3,668
รวม162,996


จำนวนใบอนุญาต
ระดับ / สาขา โยธาเครื่องกลไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารอุตสาหการเหมืองแร่สิ่งแวดล้อมเคมีเหมืองแร่ งานเหมืองแร่เหมืองแร่ งานโลหะการรวม
วุฒิวิศวกร1,8317001,017641407397396594,035
สามัญวิศวกร8,9922,7984,1591324339375129182817,217
ภาคีวิศวกร49,47423,46129,9934,9158,41183,8512,435329101122,978
ภาคีวิศวกรพิเศษ2,04859975322764254211223,782
รวม62,34527,55835,9225,3389,048924,3772,624588120148,012
ข้อมูล ณ วันที่ : 17 ส.ค. 2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร