สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนสมาชิก และใบอนุญาตจำนวนสมาชิก
ประเภท จำนวน
สมาชิกสามัญ 158,026
สมาชิกวิสามัญ 3,584
รวม161,610


จำนวนใบอนุญาต
ระดับ / สาขา โยธาเครื่องกลไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารอุตสาหการเหมืองแร่สิ่งแวดล้อมเคมีเหมืองแร่ งานเหมืองแร่เหมืองแร่ งานโลหะการรวม
วุฒิวิศวกร1,8096911,007651397397396393,992
สามัญวิศวกร8,9392,7794,1181324269370127182817,090
ภาคีวิศวกร48,84123,32829,7274,8928,39183,7932,335327102121,744
ภาคีวิศวกรพิเศษ2,02458472922162255201223,711
รวม61,61327,38235,5815,3109,018924,3152,521584121146,537
ข้อมูล ณ วันที่ : 24 เม.ย. 2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร