สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนสมาชิก และใบอนุญาตจำนวนสมาชิก
ประเภท จำนวน
สมาชิกสามัญ 152,546
สมาชิกวิสามัญ 3,404
รวม155,950


จำนวนใบอนุญาต
ระดับ / สาขา โยธาเครื่องกลไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารอุตสาหการเหมืองแร่สิ่งแวดล้อมเคมีเหมืองแร่ งานเหมืองแร่เหมืองแร่ งานโลหะการรวม
วุฒิวิศวกร1,743672978661367397396293,875
สามัญวิศวกร8,8262,7184,00013541811367127183816,793
ภาคีวิศวกร47,45322,49628,9454,8418,383113,5752,20729399118,303
ภาคีวิศวกรพิเศษ1,97356261321359251161123,502
รวม59,99526,44834,5365,2558,996974,0902,389549118142,473
ข้อมูล ณ วันที่ : 23 มิ.ย. 2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร