สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนสมาชิก และใบอนุญาตจำนวนสมาชิก
ประเภท จำนวน
สมาชิกสามัญ 161,330
สมาชิกวิสามัญ 3,871
รวม165,201


จำนวนใบอนุญาต
ระดับ / สาขา โยธาเครื่องกลไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารอุตสาหการเหมืองแร่สิ่งแวดล้อมเคมีเหมืองแร่ งานเหมืองแร่เหมืองแร่ งานโลหะการรวม
วุฒิวิศวกร1,9017251,053651487297436894,181
สามัญวิศวกร9,2102,8424,2151364429373159179817,573
ภาคีวิศวกร50,62623,68030,2884,9268,230123,9892,40334898124,600
ภาคีวิศวกรพิเศษ2,12764280023164252211223,953
รวม63,86427,88936,3565,3588,884954,5112,626607117150,307
ข้อมูล ณ วันที่ : 16 มิ.ย. 2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร