สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนสมาชิก และใบอนุญาตจำนวนสมาชิก
ประเภท จำนวน
สมาชิกสามัญ 154,513
สมาชิกวิสามัญ 3,477
รวม157,990


จำนวนใบอนุญาต
ระดับ / สาขา โยธาเครื่องกลไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารอุตสาหการเหมืองแร่สิ่งแวดล้อมเคมีเหมืองแร่ งานเหมืองแร่เหมืองแร่ งานโลหะการรวม
วุฒิวิศวกร1,758677984661377397396393,903
สามัญวิศวกร8,8432,7424,05813542110368125181816,891
ภาคีวิศวกร47,79122,73929,1794,8588,39183,6282,225309101119,229
ภาคีวิศวกรพิเศษ1,99957167021461251161223,598
รวม60,39126,72934,8915,2739,010934,1442,405565120143,621
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 ก.ย. 2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร