สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนสมาชิก และใบอนุญาตจำนวนสมาชิก
ประเภท จำนวน
สมาชิกสามัญ 162,138
สมาชิกวิสามัญ 3,887
รวม166,025


จำนวนใบอนุญาต
ระดับ / สาขา โยธาเครื่องกลไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารอุตสาหการเหมืองแร่สิ่งแวดล้อมเคมีเหมืองแร่ งานเหมืองแร่เหมืองแร่ งานโลหะการรวม
วุฒิวิศวกร1,9107321,059671497299446894,209
สามัญวิศวกร9,2902,8544,2471334418370162180817,693
ภาคีวิศวกร50,91823,77530,3774,9158,20484,0312,40536199125,093
ภาคีวิศวกรพิเศษ2,14565180723266253211223,991
รวม64,26328,01236,4905,3478,860904,5532,632621118150,986
ข้อมูล ณ วันที่ : 22 ส.ค. 2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร