สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนสมาชิก และใบอนุญาตจำนวนสมาชิก
ประเภท จำนวน
สมาชิกสามัญ 158,508
สมาชิกวิสามัญ 3,631
รวม162,139


จำนวนใบอนุญาต
ระดับ / สาขา โยธาเครื่องกลไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารอุตสาหการเหมืองแร่สิ่งแวดล้อมเคมีเหมืองแร่ งานเหมืองแร่เหมืองแร่ งานโลหะการรวม
วุฒิวิศวกร1,8216941,011651397397396494,012
สามัญวิศวกร8,9762,7934,1361324319373128181817,167
ภาคีวิศวกร49,14723,42129,8864,9088,40783,8192,413327101122,437
ภาคีวิศวกรพิเศษ2,03359574022262255211223,744
รวม61,97727,50335,7735,3279,039924,3442,601584120147,360
ข้อมูล ณ วันที่ : 24 มิ.ย. 2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร