COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลีง (พาณิชย์-พักอาศัย) เนื้อที่ 490 ถนนพระรามเก้า
สถานที่ตั้ง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ ที่ กท 7703/1779
รายละเอียด ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลีง (พาณิชย์-พักอาศัย) เนื้อที่ 490 ถนนพระรามเก้า
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
ภย.43693สุรัตน์   โพธิ์แจ้งงานควบคุมการก่อสร้าง
สย.8555กิตติพงษ์   อยู่ใต้ร่มบุญงานออกแบบและคำนวณ