สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 278 ถนนพัฒนาการ
สถานที่ตั้ง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ ที่ กท 7703/902
รายละเอียด ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 278 ถนนพัฒนาการ
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
พย.4027คณนท   ยิ้มเจริญงานควบคุมการก่อสร้าง
ภย.37401สมชาย   เสน่ห์นุกูลงานออกแบบและคำนวณ
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร