สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ค.ส.ล.3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 115 ถนนพัฒนาการ
สถานที่ตั้ง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ ที่ กท 7703/902
รายละเอียด ค.ส.ล.3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 115 ถนนพัฒนาการ
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
ภย.54455วันทนา   บัวช่วยงานออกแบบและคำนวณ
สย.10655วิศวินทร์   อัครปัญญาธรงานออกแบบและคำนวณ
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร