สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 970 ถนนพัฒนาการ
สถานที่ตั้ง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ ที่ กท 7703/902
รายละเอียด ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 970 ถนนพัฒนาการ
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
สย.5654พิเชฐ   บุญยไวโรจน์งานออกแบบและคำนวณ
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร