COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ค.ส.ล. 1 ชั้น บข.21/2559
สถานที่ตั้ง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ นางวิมลวัลย์ พูนธเนศ
รายละเอียด ค.ส.ล. 1 ชั้น บข.21/2559
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
พย.4622นาวา   สอนเครืองานควบคุมการก่อสร้าง
สย.7491กิจจา   พงษ์ศิริงานออกแบบและคำนวณ