สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ค.ส.ล. 4 ชั้น บข.20/2559
สถานที่ตั้ง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ นายกฤช บุญสิทธิ
รายละเอียด ค.ส.ล. 4 ชั้น บข.20/2559
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
ภย.41030ประดิษฐ์   แก่นนาคำงานควบคุมการก่อสร้าง
ภย.48712เชาวลิต   ปัจฉิมเพ็ชรงานออกแบบและคำนวณ
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร