สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ค.ส.ล. 2 ชั้น บข.16/2559
สถานที่ตั้ง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ นางสาวพิภัทรา โสมาภา
รายละเอียด ค.ส.ล. 2 ชั้น บข.16/2559
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
ภย.17484นิติกร   ฉิมพาลีงานควบคุมการก่อสร้าง
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร