COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ค.ส.ล. 2 ชั้น บข.13/2559
สถานที่ตั้ง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ นางกัลยา นพสุวรรณวงศ์
รายละเอียด ค.ส.ล. 2 ชั้น บข.13/2559
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
ภย.15945ทรงชัย   นันทิทรรภงานออกแบบและคำนวณ
  งานควบคุมการก่อสร้าง