COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ค.ส.ล. 2 ชั้น บข.6/2559
สถานที่ตั้ง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ นายจิรายุ เชาว์สุขุม นางสาวอาจารีย์ ธัญวงศ์วัฒน์
รายละเอียด ค.ส.ล. 2 ชั้น บข.6/2559
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
ภย.26081นิกร   ณะนวลงานออกแบบและคำนวณ