สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงเหล็ก 1 ชั้น บข.3/2559
สถานที่ตั้ง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ นางวรรณา เพลินธรรม
รายละเอียด โครงเหล็ก 1 ชั้น บข.3/2559
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
ภย.49330พิเศษ   สูงบุญงานออกแบบและคำนวณ
  งานควบคุมการก่อสร้าง
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร