สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ค.ส.ล. 2 ชั้น บข.53/2559
สถานที่ตั้ง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ นายเศรษฐศักดิ์ สุวโท
รายละเอียด ค.ส.ล. 2 ชั้น บข.53/2559
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
ภย.49330พิเศษ   สูงบุญงานออกแบบและคำนวณ
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร