สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ค.ส.ล. 2 ชั้น บข.50/2559
สถานที่ตั้ง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ นายสุนทร ยศแก้ว
รายละเอียด ค.ส.ล. 2 ชั้น บข.50/2559
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
สย.11311พินิจพงษ์   วัชรพิบูลย์งานออกแบบและคำนวณ
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร