สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านแถว ค.ส.ล. 2 ชั้น ต บข.46/2559
สถานที่ตั้ง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ บริษัท พีชแอนต์ลีฟวิ่ง จำกัด
รายละเอียด บ้านแถว ค.ส.ล. 2 ชั้น ต บข.46/2559
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
ภย.40098ชาลิศร์   ยิ้มเจริญงานควบคุมการก่อสร้าง
สย.6926ชกร   วนะบดีนิมิตงานออกแบบและคำนวณ
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร