สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ค.ส.ล. 3 ชั้น บข.349/2558
สถานที่ตั้ง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ นางวาสนา อัลภาชน์
รายละเอียด ค.ส.ล. 3 ชั้น บข.349/2558
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
ภย.48911ภูษิต   รำจวนงานออกแบบและคำนวณ
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร