สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ค.ส.ล. 3 ชั้น บข.36/2559
สถานที่ตั้ง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ นางอุมาพร แสงแก้ว
รายละเอียด ค.ส.ล. 3 ชั้น บข.36/2559
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
ภย.35554เชษฐา   ติชาวันงานควบคุมการก่อสร้าง
สย.9492ศรีสิทธิ์   สำรวมจิตงานออกแบบและคำนวณ
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร