สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ค.ส.ล. 8 ชั้น บข.35/2559
สถานที่ตั้ง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ บริษัท เอส ซี พัฒนาการ จำกัด
รายละเอียด ค.ส.ล. 8 ชั้น บข.35/2559
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
สย.3462ภูวดล   ยิ้มประเสริฐงานควบคุมการก่อสร้าง
สย.4511กิตติ   บุญแสงงานออกแบบและคำนวณ
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร