สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ นางสาวติยาภรณ์ สุวรรณวัฒน์
สถานที่ตั้ง สำนักงานเขตบางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ นางสาวติยาภรณ์ สุวรรณวัฒน์
รายละเอียด ค.ส.ล.2 ชั้น
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
ภย.49330พิเศษ   สูงบุญงานออกแบบและคำนวณ
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร