สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ นายอาชวิน พึ่งผลงาม
สถานที่ตั้ง สำนักงานเขตบางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ นายอาชวิน พึ่งผลงาม
รายละเอียด ค.ส.ล. 1 ชั้น
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
ภย.54755อัครพงษ์   เสือเขียวงานออกแบบและคำนวณ
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร