สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ นายธวัชชัย เหมือนสมัย
สถานที่ตั้ง สำนักงานเขตบางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ นายธวัชชัย เหมือนสมัย
รายละเอียด ค.ส.ล. 2 ชั้น
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
สย.7222ประสาร   บุญเจริญงานออกแบบและคำนวณ
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร