สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ นายเอนกวุฒิ ศิลา
สถานที่ตั้ง สำนักงานเขตบางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ นายเอนกวุฒิ ศิลา
รายละเอียด ค.ส.ล. 2 ชั้น
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
ภย.34895อาทิตยา   นิ่มอนงค์งานควบคุมการก่อสร้าง
ภย.41711ศุภชัย   จันทุมางานออกแบบและคำนวณ
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร