สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัยรวม) เนื้อที่ 645 ถนนพัฒนาการ
สถานที่ตั้ง ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัยรวม) เนื้อที่ 645 ถนนพัฒนาการ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัยรวม) เนื้อที่ 645 ถนนพัฒนาการ
รายละเอียด ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัยรวม) เนื้อที่ 645 ถนนพัฒนาการ
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
พย.4027คณนท   ยิ้มเจริญงานควบคุมการก่อสร้าง
สย.3503กฤษฎา   จันทรากุลงานออกแบบและคำนวณ
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร