สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัย) เนื้อที่ 424 ถนนพัฒนาการ
สถานที่ตั้ง ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัย) เนื้อที่ 424 ถนนพัฒนาการ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัย) เนื้อที่ 424 ถนนพัฒนาการ
รายละเอียด ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัย) เนื้อที่ 424 ถนนพัฒนาการ
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
สย.9043ชัยอนุชิต   ศรีฮาดงานออกแบบและคำนวณ
  งานควบคุมการก่อสร้าง
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร