สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 243 ถนนพัฒนาการ
สถานที่ตั้ง ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 243 ถนนพัฒนาการ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 243 ถนนพัฒนาการ
รายละเอียด ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 243 ถนนพัฒนาการ
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
ภย.40098ชาลิศร์   ยิ้มเจริญงานออกแบบและคำนวณ
  งานควบคุมการก่อสร้าง
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร